Verwijzen en verder

Als u een patiënt wilt aanmelden, gaat dat altijd op dezelfde manier.

Allereerst vragen wij altijd om een verwijsbrief. Vermeld daarin:

  • Geboortedatum, naam en adres (bij kinderen: van beide ouders)
  • Korte beschrijving van de klachten/problematiek

U kunt voor uw verwijzing naar Apanta gebruik maken van ZorgDomein. Bent u nog niet aangesloten op ZorgDomein? Voor huisartsen is dit kosteloos. Kijk voor meer informatie op www.zorgdomein.nl

Wanneer een patiënt zichzelf aanmeldt met het aanmeldformulier, is ook een verwijsbrief nodig.

Intake en start van de behandeling

Na de aanmelding volgt een intakeprocedure. Deze procedure bestaat uit één of meer gesprekken waarin wij onder meer een diagnose stellen en waaruit een behandeladvies volgt. Deze behandeling kan plaatsvinden bij Apanta-ggz (voor gespecialiseerde ggz) of Apanta-direct (generalistische basis-ggz).

Wachttijden

Helaas kunnen we het werken met wachtlijsten niet altijd voorkomen, maar wij doen er alles aan om deze zo kort mogelijk te houden. De actuele wachttijden vindt u hier.

U blijft op de hoogte

Als u een cliënt naar ons verwijst, houden wij u schriftelijk op de hoogte van het verloop. Dat doen wij in ieder geval na de intake en nadat de behandeling wordt afgesloten. Er wordt alleen inhoudelijke informatie uitgewisseld met u als verwijzer wanneer de cliënt hiervoor expliciet toestemming geeft. Wanneer die toestemming er is versturen we na afloop van de behandeling een eindbrief waarin onder andere het verloop van de behandeling en verdere behandeladviezen worden beschreven. Ook kan het zijn dat wanneer er toestemming is gegeven, er tussendoor overleg plaatsvindt tussen de verwijzer en de behandelaar. Natuurlijk kunt u als verwijzer ook op ieder gewenst moment zelf direct contact opnemen.