Aanmeldstop Psychodiagnostisch onderzoek (24+)

Helaas is het momenteel niet mogelijk om clienten -ouder dan 23 jaar- aan te melden voor een vraag om psychodiagnostisch onderzoek. Hiermee bedoelen we diagnostiek met als doel om vast te stellen of er sprake is van ADHD of Autisme. De reden is dat Apanta de laatste maanden is overstelpt met deze aanvragen. Veel meer dan de capaciteit toelaat. Het spijt ons dit te moeten melden.


 

Verwijzen en verder

Als u een patiënt wilt aanmelden, gaat dat altijd op dezelfde manier.

Allereerst vragen wij altijd om een verwijsbrief. Vermeld daarin:

  • Geboortedatum, naam en adres (bij kinderen: van beide ouders)
  • Korte beschrijving van de klachten/problematiek

U kunt voor uw verwijzing naar Apanta gebruik maken van ZorgDomein. Bent u nog niet aangesloten op ZorgDomein? Voor huisartsen is dit kosteloos. Kijk voor meer informatie op www.zorgdomein.nl

Wanneer een patiënt zichzelf aanmeldt via het aanmeldformulier, is ook een verwijsbrief nodig.


 

Intake en start van de behandeling

Wanneer de aanmelding compleet is, wordt deze door ons gescreend. Mocht uit deze screening blijken dat we denken dat de cliënt voor de hulpvraag niet op de juiste plaats is bij Apanta, dan nemen we contact op met u. In de meeste gevallen is dit niet nodig. Daarna volgt een intakeprocedure. Deze procedure bestaat uit één of meer gesprekken waarin wij onder meer een diagnose stellen en waaruit een behandeladvies volgt. Deze behandeling kan plaatsvinden bij Apanta-ggz (voor gespecialiseerde ggz) of Apanta-direct (generalistische basis-ggz).

Naar de behandelcriteria


 

Wachttijden

Helaas kunnen we het werken met wachtlijsten niet altijd voorkomen, maar wij doen er alles aan om deze zo kort mogelijk te houden. 

Actuele wachttijden


 

U blijft op de hoogte

Als u een cliënt naar ons verwijst, houden wij u schriftelijk op de hoogte van het verloop. Dat doen wij in ieder geval na de intake en nadat de behandeling wordt afgesloten. Er wordt alleen inhoudelijke informatie uitgewisseld met u als verwijzer wanneer de cliënt hiervoor expliciet toestemming geeft. Wanneer die toestemming er is versturen we na afloop van de behandeling een eindbrief waarin onder andere het verloop van de behandeling en verdere behandeladviezen worden beschreven. Ook kan het zijn dat wanneer er toestemming is gegeven, er tussendoor overleg plaatsvindt tussen de verwijzer en de behandelaar.

Natuurlijk kunt u als verwijzer ook op ieder gewenst moment zelf direct contact opnemen. Wij hebben ook telefonische spreekuren waarin een behandelaar uw vragen beantwoord. 

Contact & telefonische spreekuren