Onze aanpak

Apanta biedt persoonsgerichte hulp. Wij helpen mensen zichzelf te hervinden.

Apanta-direct

Voor snelle hulp bij matige psychische problemen is er Apanta-direct, onze praktijk voor generalistische ggz (GBGGZ). Hierin bieden wij kortdurende, klachtgerichte hulp zonder wachttijden.

Binnen Apanta-direct kunnen wij behandelen met een kort, middel, intensief of chronisch zorgproduct. Vanaf 2017 hebben we bij VGZ het zogenaamde Umami-product, denk hierbij aan twee keer intensief. De zorg kan bestaan uit individuele gesprekken, groepstherapie en/of e-health. 

Apanta-direct biedt deze zorg vanuit haar locaties in Veldhoven en Eindhoven. En bij diverse gezondheidscentra in Veldhoven: De Heikant en Libra.

Lees meer over Apanta-direct

Apanta-ggz

Apanta-ggz is een erkende instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGGZ). Heeft u cliënten met psychische en/of psychiatrische problemen, dan kunt u hen naar Apanta-ggz doorverwijzen voor diagnostisch onderzoek, behandeling of advies. Wij bieden al jaren ambulante zorg, dicht bij huis. Apanta-ggz is gespecialiseerd in:

  • Complexe angst- en stemmingsstoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD en autismespectrumstoornissen
  • Eetstoornissen
  • Kind- en jeugdpsychiatrie

 Lees meer over Apanta-ggz