Wat biedt Apanta?

Heeft u patiënten met psychische en/of psychiatrische problemen? Dan kunt u doorverwijzen naar Apanta voor diagnostisch onderzoek, behandeling of advies.

Apanta biedt ambulante ggz, dichtbij huis. Zowel in de generalistische basis-ggz (Apanta-direct) als gespecialiseerde ggz (Apanta-ggz). Uw patiënten kunnen bij Apanta terecht voor behandeling van een breed scala aan psychische klachten. We hebben specialisten in huis voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen.

Onze aanpak

Apanta biedt persoonsgerichte hulp. Wij helpen mensen zichzelf te hervinden.

Apanta-direct

Apanta biedt kortdurende en laagdrempelige zorg aan via Apanta-direct.

Voor wie?
Apanta-direct biedt snel en dichtbij psychische hulp aan:

  • Mensen met psychische klachten die baat kunnen hebben bij (geïndiceerde) preventie
  • Mensen met lichte tot matige, niet-complexe problematiek die een grote kans hebben te herstellen van hun problemen en kunnen bouwen op een goed sociaal netwerk
  • Mensen met ernstige maar stabiele problematiek die gemonitord moeten worden maar geen specialistische behandeling nodig hebben
  • Behandelde patiënten die nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie goed kunnen gebruiken

Apanta-direct biedt deze zorg vanuit haar locaties in Veldhoven en Eindhoven. Tevens zijn we aanwezig bij gezondheidscentrum De Heikant in Veldhoven.

Doorverwijzing en overleg
U kunt verwijzen naar apanta-direct voor kortdurende behandeling (GBGGZ). Bij complexe en ernstige problemen kunt u specialistische diagnostiek aanvragen. Als het nodig is, kunt u de patiënt verwijzen naar de behandelprogramma’s in de specialistische ggz bij Apanta-ggz (SGGZ). Na specialistische behandeling zullen patiënten indien mogelijk zo snel mogelijk terugkeren naar de GBGGZ.

Welke weg ook wordt bewandeld: als huisarts hebt u de regie. En altijd kunt u gebruikmaken van het telefonisch spreekuur zodat een van onze behandelaren u kan helpen bij het maken van de beste keuze voor een patiënt.

Rol van de huisarts
Uw rol als huisarts is duidelijker verankerd: de overheid wil uw rol als poortwachter intensiveren. Dat betekent dat u bij een patiënt met (een vermoeden van) een psychische ziekte die u niet zelf kunt behandelen, de inschatting maakt of de patiënt het best geholpen kan worden in de basis- of in de gespecialiseerde ggz.
U vermeldt dit in de verwijsbrief. Een expliciete keuze voor de basis- of gespecialiseerde ggz wordt wel gevraagd.

Apanta-ggz

Apanta-ggz is een erkende instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Heeft u cliënten met psychische en/of psychiatrische problemen, dan kunt u hen naar Apanta-ggz doorverwijzen voor diagnostisch onderzoek, behandeling of advies. Wij bieden al jaren ambulante zorg, dicht bij huis.

Apanta-ggz is gespecialiseerd in:

  • Complexe angst- en stemmingsstoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD en autismespectrumstoornissen
  • Eetstoornissen
  • Kind- en jeugdpsychiatrie

Alleen verwijzingen van huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts

In de gespecialiseerde ggz worden alleen nog mensen met hoog risico en/of complexe aandoeningen behandeld, waarvoor zeer specialistische kennis nodig is. Als specialistische ggz-instelling mogen wij alleen verwijzingen accepteren van huisarts, specialist, bedrijfsarts en jeugdarts.