Behandeling door het team eetstoornissen

Na je aanmelding onderzoeken we goed wat er precies met je aan de hand is en welk behandelaanbod het beste bij jou past. In overleg met jou stelt je behandelaar een plan van aanpak op dat precies aansluit bij jou als persoon en je helpt weer de regie te krijgen over je leven en je eetgedrag.

Zorgprogramma op maat

Omdat iedere cliënt verschillend is, stellen we een zorgprogramma op maat samen, op basis van jouw persoonlijke eigenschappen, doelstellingen en zorgvraag. Daarbij gaan we uit van je kracht en mogelijkheden. We doen dit in overleg met jou. Zo heb je goed inzicht in hoe het programma is opgebouwd en wat de doelen zijn waar je naar toe werkt. Het programma verschilt voor de diverse eetstoornissen.

Anorexia en Boulimia

Het zorgprogramma voor Anorexia en Boulimia bestaat uit individuele en/of groepsbehandeling. Hierin wordt gebruik gemaakt van diverse behandelvormen. Voor de behandeling van Anorexia Nervosa is de voorwaarde dat je BMI 17 of hoger is.
Welke behandelvorm passend is, wordt samen met je besproken in de intakefase. We combineren daarbij onze deskundigheid met je persoonlijke eigenschappen en klachten.

Eetbuistoornis

Het zorgprogramma Eetbuistoornis (Binge Eating Disorder) is modulair opgebouwd en vindt in eerste instantie plaats in groepsverband. Het bestaat uit een combinatie van verschillende soorten therapieën. Samen met jou bepalen we welke modulen het meest geschikt zijn in jouw situatie. We combineren daarbij onze deskundigheid met je persoonlijke eigenschappen en klachten.

Tijdens ieder traject, ongeacht voor welke eetstoornis, organiseren we momenten waarop je feedback kunt geven. Zo bekijken we of de weg die we ingeslagen zijn, nog de juiste is. Het uiteindelijke doel is dat de verandering echt is en blijft, ook op de langere termijn. Een behandeling is immers pas geslaagd wanneer je in staat bent nieuw eetgedrag vol te houden, ook als je niet meer deelneemt aan ons zorgprogramma.

Familiebeleid - betrekken van het systeem in de behandeling

Binnen een behandeling voor eetstoornissen vindt Apanta het belangrijk het 'systeem' waar mogelijk te betrekken. Met het 'systeem' bedoelt men in de ggz: de belangrijke naasten van de cliënt die in behandeling is. Dit kunnen ouders, partners, kinderen en/of andere verwanten zijn. 

Er zijn meerdere redenen waarom we de naasten betrekken bij een behandeling. Zo kunnen we er bijvoorbeeld achter komen waardoor de klachten zijn ontstaan of mogelijk door in stand gehouden worden. Daarnaast is de behandeling van eetproblematiek voor veel mensen vaak makkelijker vol te houden wanneer de naasten ervan op de hoogte zijn. We streven bij de behandeling van eetstoornissen uiteraard altijd naar verbetering van lichamelijke, psychologische en sociale gevolgen.  

Wat betekent dit 'familiebeleid' in de behandeling?
Bij behandeling van minderjarige en thuiswonende cliënten zal in ieder geval één of beide ouders gevraagd worden aan te sluiten bij het adviesgesprek.

Tijdens de behandeling worden er zogenaamde 'steunfiguur-gesprekken' ingepland, waarbij de cliënt een belangrijke steunfiguur uitnodigt om aan te sluiten. Binnen deze gesprekken wordt psycho-educatie gegeven aan de steunfiguur over de eetstoornis en de te volgen behandeling. Ook wordt besproken hoe de naasten kunnen ondersteunen tijdens de behandeling.

Waar nodig wordt gedurende het behandeltraject de systeemtherapeut ingeschakeld. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het maken van een systeemtaxatie, voor systemische behandelgesprekken of voor individuele gesprekken met de cliënt gericht op systemische thema’s die verbinding hebben met de eetstoornis.

Daarnaast worden regelmatig naastenavonden georganiseerd waarbij de cliënt een of meerdere naasten uit kan nodigen. Deze informatieavonden zijn gericht op de overdracht van informatie over de eetstoornisbehandeling bij Apanta.