Hoe ziet je behandeltraject eruit?

De eerste stap, jezelf aanmelden voor een behandeling, is vaak het moeilijkst. Wanneer je dat hebt gedaan of van plan bent dit te gaan doen, wil je graag weten wat je kunt verwachten. Op deze pagina nemen we je mee in het traject dat je kunt verwachten. Echter: geen één traject is hetzelfde, we kijken immers naar jouw persoonlijke situatie. We bepalen samen met jou waar jouw behoeftes liggen zodat je niet alleen op de korte termijn profijt van je behandeling gaat ondervinden, maar zeker ook op de lange termijn. 


 

De intake

Voordat je daadwerkelijke behandeling start, krijg je één of meerdere intakegesprekken. Tijdens de intake onderzoeken we samen met jou wat de problemen zijn waar je tegenaan loopt en aan welke doelen je wilt werken tijdens je behandeling. Samen bepalen we welke hulp daar het beste bij past. We kijken daarbij ook naar de relatie tussen je klachten en je persoonlijke omstandigheden. We bespreken ook hoe we - waar mogelijk - naasten bij je behandeling kunnen betrekken zodat de kans op terugval in de toekomst kleiner wordt en je je gesteund voelt of gaat voelen door je omgeving. Soms is aanvullend psychodiagnostisch onderzoek nodig.

Van intake naar behandelplan

Als het beeld compleet is, bespreken we samen met jou welke vorm van hulp je krijgt, hoe lang de behandeling naar verwachting gaat duren en waaruit de hulp bestaat. Ook wordt duidelijk wat het doel is waar je naar toe werkt. Dit leggen we vast in een behandelplan dat de behandelaar met jou samen opstelt. Het is immers belangrijk dat je het hier samen over eens bent: alleen zo is herstellen zinvol en zul je ook op de langere termijn de effecten van je behandeling gaan ervaren. 

Start van je behandeling

Wanneer je het met de behandelaar eens bent over jouw behandelplan, start je behandeling. Hierin worden wanneer mogelijk en gewenst ook mensen om je heen betrokken: zo heeft de behandeling op de langere termijn effect. In veel gevallen kan een partner, familielid of goede vriend beter leren begrijpen hoe jij in deze situatie bent beland en kunnen ze je ook beter steunen in de toekomst.

De behandeling die je bij Apanta volgt kan bestaan uit individuele gesprekken, maar kan ook aangevuld worden met groepsbijeenkomsten en/of behandeling online.