Wat kost een behandeling bij Apanta?

Apanta heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat behandelingen die vallen binnen de basis-ggz (Apanta-direct) of de gespecialiseerde ggz (Apanta-ggz), vergoed worden. U betaalt geen eigen bijdrage. Wel valt deze zorg onder het wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u de eerste € 385 van zorg uit het basispakket zelf betaalt. 

Alleen met verwijsbrief

De basisverzekering vergoedt de zorg door Apanta alleen als u een verwijsbrief hebt van uw huisarts of bedrijfsarts.

Waar hebt u recht op?

Als u precies wilt weten op welke vergoedingen u recht hebt, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Handige websites over vergoedingen en zorgpakketten:

Vergoeding via POZOB

Mogelijk bent u doorverwezen voor een POZOB traject door een praktijkondersteuner ggz, die bij uw huisarts werkt (POH-GGZ). In dat geval wordt uw behandeling bij Apanta vergoed door POZOB. Handige websites over vergoedingsregeling en zorgaanbod POZOB:

Factuur na alleen een intakegesprek

U betaalt geen eigen bijdrage voor een behandeling bij Apanta, maar uw wettelijk verplichte eigen risico wordt wel aangesproken. Uw aanmelding wordt na insturen en binnenkomst van de verwijzing/beschikking door ons gescreend. Wanneer onze behandelaar van mening is dat wij u gepaste zorg kunnen bieden, wordt u bij ons op de wachtlijst gezet voor een intakegesprek. Wanneer na het eerste intakegesprek alsnog blijkt dat u beter ergens anders in behandeling kunt, geldt voor dit gesprek het eigen risico. U ontvangt hiervoor van ons in dat geval een factuur voor het intakegesprek en de administratieve verwerking. Dit bedrag kan hoger uitvallen dan u zou verwachten voor enkel een intakegesprek. Dit heeft te maken met de landelijke manier van declareren in de ggz (DBC-systematiek).

Wanneer u na een intakegesprek niet bij ons in behandeling blijkt te kunnen komen, is in principe alleen het geval wanneer in uw aanmelding bepaalde informatie onderbelicht blijft en/of uw situatie in tussentijd dermate veranderd is dat Apanta de gevraagde hulp niet of niet voldoende kan bieden. In overleg met u en uw verwijzer zoeken we in deze gevallen gezamenlijk naar een zorginstelling die de zorg voor u beter kan bieden. Zorgt u dus dat informatie in uw aanmeldformulier compleet is en tijdig geupdate wordt indien nodig.

Factuur

U krijgt bij het einde van uw behandeling of na verloop van een jaar vanuit uw zorgverzekeraar een overzicht van de kosten die wij in rekening hebben gebracht. De kosten die op dit overzicht staan hebben betrekking op:

  • directe tijd – dit is de tijd die u daadwerkelijk bij de behandelaar hebt doorgebracht en waarin u samen in gesprek was.
  • indirecte tijd - tijd die de behandelaar heeft besteed aan uw behandeling maar waarbij er geen direct contact was met u. Deze tijd is nodig voor voorbereiding, verdieping, verslaglegging en multidisciplinair overleg met collega's.

Onverzekerde zorg

Sinds 2013 worden behandelingen bij bepaalde psychische klachten helaas niet meer vergoed. Zo zijn psychische klachten als gevolg van echtscheiding, rouw, werk-, relatie- en opvoedingsproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde ggz. In die gevallen krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. Natuurlijk blijven we deze behandelingen graag verzorgen. U betaalt deze zorg dan echter zelf.