Wat kost een behandeling bij Apanta?

Apanta heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat behandelingen die vallen binnen de basis-ggz (Apanta-direct) of de gespecialiseerde ggz (Apanta-ggz), vergoed worden. Je betaalt geen eigen bijdrage. Wel valt deze zorg onder het wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat je de eerste € 385 van zorg uit het basispakket zelf betaalt. 

Alleen met verwijsbrief

De basisverzekering vergoedt de zorg door Apanta alleen als je een verwijsbrief hebt van jouw huisarts of bedrijfsarts.

Waar heb jij recht op?

Als je precies wilt weten op welke vergoedingen je recht hebt, kunt je het beste contact opnemen met jouw eigen zorgverzekeraar. Handige websites over vergoedingen en zorgpakketten:

Vergoeding via POZOB

Mogelijk ben je doorverwezen voor een POZOB traject door een praktijkondersteuner ggz, die bij jouw huisarts werkt (POH-GGZ). In dat geval wordt jouw behandeling bij Apanta vergoed door POZOB. Handige websites over vergoedingsregeling en zorgaanbod POZOB:

Factuur na alleen een intakegesprek

Je betaalt geen eigen bijdrage voor een behandeling bij Apanta, maar jouw wettelijk verplichte eigen risico wordt wel aangesproken. Jouw aanmelding wordt na insturen en binnenkomst van de verwijzing/beschikking door ons gescreend. Wanneer onze behandelaar van mening is dat wij jou gepaste zorg kunnen bieden, word je bij ons op de wachtlijst gezet voor een intakegesprek. Wanneer na het eerste intakegesprek alsnog blijkt dat je beter ergens anders in behandeling kunt, geldt voor dit gesprek het eigen risico. Je ontvangt hiervoor van ons in dat geval een factuur voor het intakegesprek en de administratieve verwerking. Dit bedrag kan hoger uitvallen dan je zou verwachten voor enkel een intakegesprek. Dit heeft te maken met de landelijke manier van declareren in de ggz (DBC-systematiek).

Wanneer je na een intakegesprek niet bij ons in behandeling blijkt te kunnen komen, is in principe alleen het geval wanneer in uw aanmelding bepaalde informatie onderbelicht blijft en/of jouw situatie in tussentijd dermate veranderd is dat Apanta de gevraagde hulp niet of niet voldoende kan bieden. In overleg met jou en je verwijzer zoeken we in deze gevallen gezamenlijk naar een zorginstelling die de zorg voor jou beter kan bieden. Zorg dus dat informatie in jouw aanmeldformulier compleet is en tijdig geupdate wordt indien nodig.

Factuur

Je krijgt bij het einde van jouw behandeling of na verloop van een jaar vanuit jouw zorgverzekeraar een overzicht van de kosten die wij in rekening hebben gebracht. De kosten die op dit overzicht staan hebben betrekking op:

  • directe tijd – dit is de tijd die je daadwerkelijk bij de behandelaar hebt doorgebracht en waarin je samen in gesprek was.
  • indirecte tijd - tijd die de behandelaar heeft besteed aan jouw behandeling maar waarbij er geen direct contact was met jou. Deze tijd is nodig voor voorbereiding, verdieping, verslaglegging en multidisciplinair overleg met collega's.

Onverzekerde zorg

Sinds 2013 worden behandelingen bij bepaalde psychische klachten helaas niet meer vergoed. Zo zijn psychische klachten als gevolg van echtscheiding, rouw, werk-, relatie- en opvoedingsproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde ggz. In die gevallen krijg je geen vergoeding van jouw zorgverzekeraar. Natuurlijk blijven we deze behandelingen graag verzorgen. Je betaalt deze zorg dan echter zelf.