Wat kost een behandeling bij Apanta?

Apanta heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat behandelingen die vallen binnen de basis-ggz (Apanta-direct) of de gespecialiseerde ggz (Apanta-ggz), vergoed worden. U betaalt geen eigen bijdrage. Wel valt deze zorg onder het wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u de eerste € 385,- van zorg uit het basispakket zelf betaalt.

Alleen met verwijsbrief

De basisverzekering vergoedt de zorg door Apanta alleen als u een verwijsbrief hebt van uw huisarts of bedrijfsarts.

Waar hebt u recht op?

Als u precies wilt weten op welke vergoedingen u recht hebt, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Handige websites over vergoedingen en zorgpakketten:

Vergoeding via POZOB

Mogelijk bent u doorverwezen voor een POZOB traject door een praktijkondersteuner ggz, die bij uw huisarts werkt (POH-GGZ). In dat geval wordt uw behandeling bij Apanta vergoed door POZOB. Handige websites over vergoedingsregeling en zorgaanbod POZOB:

Factuur

U krijgt bij het einde van uw behandeling of na verloop van een jaar vanuit uw zorgverzekeraar een overzicht van de kosten die wij in rekening hebben gebracht. De kosten die op dit overzicht staan hebben betrekking op:

  • directe tijd – dit is de tijd die u daadwerkelijk bij de behandelaar hebt doorgebracht en waarin u samen in gesprek was.
  • indirecte tijd - tijd die de behandelaar heeft besteed aan uw behandeling maar waarbij er geen direct contact was met u. Deze tijd is nodig voor voorbereiding, verdieping, verslaglegging en multidisciplinair overleg met collega's.

Onverzekerde zorg

Sinds 2013 worden behandelingen bij bepaalde psychische klachten helaas niet meer vergoed. Zo zijn psychische klachten als gevolg van echtscheiding, rouw, werk-, relatie- en opvoedingsproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde ggz. In die gevallen krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. Natuurlijk blijven we deze behandelingen graag verzorgen. U betaalt deze zorg dan echter zelf.