Waar hebt je last van?

Soms zijn een paar gesprekken al voldoende om je weer op weg te helpen. Denk niet te lang ‘ik moet er alleen uitkomen’ of ‘het moet eerst erger worden’. Juist als je er vroeg bij bent, kun je vaak snel weer grip krijgen op je eigen leven. Wij hebben oog voor jou als persoon en kijken verder dan alleen je klachten. Hoe ben je beland in deze situatie? En hoe komt je er weer uit? We zijn optimistisch en hebben vertrouwen in jouw mogelijkheden.

Wanneer je jezelf aanmeldt bij Apanta, bepaalt één van onze regiebehandelaren of je behandeling plaats kan vinden bij Apanta-direct (milde klachten, kortdurend) of bij Apanta-ggz (vaak complexer en langer durend).