Wachttijden

De eerste stap op weg naar hulp is vaak het moeilijkst. We doen er alles aan om u zo snel en zo goed mogelijk te helpen. Tot onze grote spijt ontkomen we er niet aan om te moeten werken met wachtlijsten. De wachttijd is o.a. afhankelijk van uw zorgverzekeraar, uw leeftijd en het type klachten waarmee u zich aanmeldt.

Kijkt u in onderstaand overzicht hoe de wachttijd voor u uitpakt.

Wachttijden verschillen in de SGGZ per zorgverzekeraar of gemeente

Uw zorgverzekeraar valt onder een grote koepelorganisatie, ofwel concern. Voor een overzicht van alle zorgverzekeraars en de bijbehorende koepels, kijkt u hier. U kunt uiteraard ook contact opnemen met ons wanneer u twijfelt onder welke koepel uw zorgverzekeraar valt. Wij helpen u graag verder.

Wachttijden voor kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt een andere route. Ons streven is om wanneer de aanmelding compleet is, u en uw kind binnen vier weken een kennismakingsgesprek aan te bieden. Tijdens dit gesprek bekijken we samen wat er aan de hand is en wat u zelf al kunt doen om beter om te gaan met de klachten waar u/uw kind last van heeft. We streven ernaar om de behandeling daarna zo snel mogelijk te laten starten. Op dit moment kunnen wij niet direct starten met de behandeling. Met u wordt gekeken wat er in de tijd tussen het kennismakingsgesprek en de daadwerkelijk start van de behandeling nodig is en hoe Apanta u daarbij kan helpen.

 

Wachttijden (indicatie)

Datum actualisatie: 25 januari 2018

Cliënten jonger dan 16 jaar (Kind&Jeugd)

Aanmeldingswachttijd: 12 weken Behandelingswachttijd: geen

Cliënten 16 t/m 23 jaar (Apanta-jong)

16 & 17-jarigen A: 4 weken B: 12 weken
18 t/m 23 jaar A: 16 weken B: 2 weken

Zorgstraten via de huisarts (18+)

POZOB & DOH A: 10-12 weken B: geen
POZOB & DOH: EMDR A: 12-16 weken B: geen
POZOB & DOH: PRT A: 2 weken B: geen

Cliënten vanaf 18 jaar, GBGGZ (Apanta-direct)

Aanmeldingswachttijd: 4 weken Behandelingswachttijd: 2 weken

Cliënten vanaf 24 jaar, SGGZ

Zorgverzekeraars die vallen onder CZ*, Zilveren Kruis, DSW, Menzis & Multizorg Zorgverzekeraars die vallen onder VGZ
B: 4 weken B: 4 weken
Eetstoornissen A: 4 weken A: 4 weken
B: 2 weken B: 2 weken
ADHD A: 16 weken A: 36 weken
B: 4 weken B: 4 weken
Autisme A: 16 weken A: 36 weken
B: 4 weken B: 4 weken
Angst- en stemmingsstoornissen A: 16 weken A: 36 weken
B: 4 weken B: 4 weken
Persoonlijkheidsstoornissen A: 16 weken A: 36 weken
B: 4 weken B: 4 weken
Overig A: 16 weken A: 36 weken

* Bent u verzekerd bij CZ en bent u vóór december 2017 aangemeld bij Apanta? Voor u geldt een andere situatie en dus een andere wachttijd. U ontvangt hierover begin 2018 een brief met meer uitleg. 

Uitleg wachttijden

De vermelde wachttijd is een inschatting voor de wachttijd voor cliënten die zich nieuw aanmelden bij Apanta. De wachttijden zijn slechts een indicatie. Aan het overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De aanmeldingswachttijd (A) is het aantal weken tussen het moment dat u zich aanmeldt bij Apanta en het moment waarop het eerste gesprek plaatsvindt. 

De behandelingswachttijd (B) is het aantal weken tussen het eerste intakegesprek en de start van de behandeling. N.B.: Bij onze afdeling Kind en Jeugd betekent dit in veel gevallen dat er al een diagnostiektraject tussen intake en start heeft gezeten om tot een gedegen behandelvoorstel te komen.

Wachttijdbemiddeling

Wanneer de wachttijd voor u te lang is, adviseren wij u contact op te nemen met de afdeling wachttijdbemiddeling van uw zorgverzekeraar. De zorgadviseurs kijken samen met u eerst naar uw situatie en uw wensen. Hoe lang kunt u nog wachten? Hoe ver wilt u maximaal reizen voor een behandeling? Daarna bespreken zij met u de mogelijkheden.

De zorgadviseur zal u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (de treeknormen).

Contactgegevens wachttijdbemiddeling (overzicht koepels

  • CZ: Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van CZ kunt u het aanvraagformulier op de website invullen of bellen naar CZ op nummer 013 - 5949110.
  • VGZ: Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van VGZ kunt u het aanvraagformulier op de website invullen of bellen naar VGZ op nummer 088 - 1311611.
  • Menzis: Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van Menzis kunt u het aanvraagformulier op de website invullen of bellen naar Menzis op nummer 088 - 2224242.
  • Zilveren Kruis: Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van Zilveren Kruis kunt u bellen naar nummer 030 - 6937000.
  • DSW: Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van DSW kunt u het aanvraagformulier op de website invullen of bellen naar DSW op nummer 010 - 2466466.
  • Multizorg: Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van Multizorg kunt u het contactformulier op hun website invullen.