Diagnostiek en onderzoek

Psychodiagnostiek is binnen de Apanta een belangrijk onderdeel van de behandeling. Ieder contact begint met een gedegen onderzoek: wat is er precies met uw kind aan de hand? Daarbij is niet alleen de klacht leidend, maar ook hoe deze is ontstaan en welke invloed deze heeft het dagelijks leven.

Van psychologisch testonderzoek naar behandelplan

Vaak maken we in de intakefase gebruik van psychologisch testonderzoek: verschillende vragenlijsten die de achtergrond van de klachten en de persoonlijkheid van uw kind in kaart brengen. Daarnaast laten we uw kind ook opdrachtjes doen, tekeningen maken en kijken we goed hoe uw kind al deze dingen uitvoert. Met deze informatie kunnen we uw klachten plaatsen in een totaalplaatje. Als het onderzoek achter de rug is, stellen we samen met u en uw kind een behandelplan op. Zo weet u precies waar uw kind aan toe is. Het is voor ons van wezenlijk belang dat uw kind en u als ouder als cliënt inspraak hebben.