Het behandeltraject

De eerste stap, je kind aanmelden voor een behandeling, is vaak het moeilijkst. Wanneer je dat hebt gedaan of van plan bent dit te gaan doen, wil je graag weten hoe het verder gaat verlopen. Op deze pagina nemen we je mee in het traject dat je kunt verwachten. Echter: geen één traject is hetzelfde, we kijken immers naar de persoonlijke situatie. We bepalen samen met jou en het kind waar de behoeftes liggen zodat de behandeling niet alleen op korte termijn zin heeft, maar zeker ook op de lange termijn. 


 

De intake

Voordat je daadwerkelijke behandeling start, krijgt je kind één of meerdere intakegesprekken. Tijdens de intake onderzoeken we samen wat de problemen zijn waar het kind tegenaan loopt en aan welke doelen hij of zij wil en kan gaan werken tijdens de behandeling. Samen bepalen we welke hulp daar het beste bij past. We kijken daarbij ook naar de relatie tussen de klachten en de persoonlijke omstandigheden. We bespreken ook hoe we - waar mogelijk - naasten bij de behandeling kunnen betrekken zodat de kans op terugval in de toekomst kleiner wordt en jij en je kind je gesteund voelt of gaat voelen door je omgeving. 

Diagnostiek en onderzoek

Iedere behandeling begint met een gedegen onderzoek: wat is er precies aan de hand en hoe is het kind in deze situatie beland? Daarbij zijn niet alleen de klachten leidend, maar ook hoe deze zijn ontstaan en welke invloed deze hebben op het leven. Indien nodig maken we in de intakefase gebruik van psychologisch testonderzoek om de achtergrond van de klachten en de persoonlijkheid van het kind in kaart brengen.

Psychodiagnostiek kan dus een belangrijk onderdeel van de start van de behandeling vormen. Zo kunnen we de klachten plaatsen in een totaalbeeld. Wanneer het onderzoek achter de rug is, stellen een behandelplan. Het kan ook zijn dat we na de intakegesprekken en het goedkeuren van een behandelplan, starten met de behandeling zonder eerst diagnostiek en onderzoek te doen. Wanneer gedurende de behandeling blijkt dat diagnostiek toch gewenst is, kan dit alsnog worden ingezet.

Van intake naar behandelplan

Als het beeld compleet is, bespreken we samen hoe de hulp er precies uit gaat zien. Maar ook hoe lang we denken dat de behandeling gaat duren en waar we aan gaan werken. Dit leggen we vast in een behandelplan. Degene die jouw kind behandelt, stelt dit plan samen met hem/haar en eventueel jou/jullie als ouder(s) / verzorger(s) op. We vinden het immers heel belangrijk dat je zoon of dochter en jij/jullie als ouder(s) helemaal achter de behandeling staan. 

Start van de behandeling

Wanneer jij en je kind het eens zijn met het behandelplan, start de behandeling. Die behandeling kan individueel zijn, in een groep of met (een deel van) het gezin. Hierin worden wanneer mogelijk en gewenst ook mensen om het kind heen betrokken: zo heeft de behandeling op de langere termijn effect.

Hier lees je meer of de vormen van behandeling die Apanta biedt.