Wanneer kan een kind (niet) in behandeling komen?

We willen graag dat iedereen die hulp zoekt, terecht komt op een plek waar diegene écht goed geholpen wordt. Dat er goed gekeken wordt naar de unieke hulpvraag. Wanneer een kind bekend is met een lange voorgeschiedenis van hulpverlening (bijvoorbeeld bij verschillende instanties) dan zullen wij kritisch kijken of Apanta meerwaarde kan bieden en de meest passende organisatie is. In het geval dat we hierover twijfelen, nemen we contact op met jou en/of de verwijzer voor verder overleg.

Apanta heeft een aantal criteria opgesteld om te kaderen welke cliënten wij het beste kunnen helpen. Er zijn andere instellingen in de regio die hierin gespecialiseerd zijn. Wanneer je je kind herkent in één van onderstaande exclusie criteria, kun je overleggen met je huisarts. 

Exclusie criteria Apanta

Wanneer kan het kind niet in behandeling komen bij ons?

  • Het kind heeft last van actieve suïcidaliteit (de wens om niet te leven is zo sterk dat het kind het omzet in plannen en acties). We adviseren om dit met spoed te melden bij de huisarts voor passende zorg! Je kunt ook dag en nacht bellen met de crisislijn: 0900-0113.
  • Er is sprake van een vechtscheiding
  • Er is sprake van een leerstoornis
  • Het kind heeft een IQ lager dan 80
  • Het kind heeft op dit moment last van psychose of chronische psychotische verschijnselen
  • Het kind heeft last van een ernstige verslaving die eerst behandeling nodig heeft
  • Onze behandeling is niet voldoende: een crisibehandeling, deeltijdopname of opname is wat nodig is
  • Er loopt op dit moment een strafrechtelijke procedure tegen het kind
  • Het kind is familie van een medewerker van Apanta