Vergoeding van jeugdzorg

De behandelingen bij Apanta worden voor cliënten jonger dan 18 jaar in de meeste gevallen bekostigd door de gemeente. Apanta heeft contracten met alle gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant (Eindhoven en de omliggende gemeenten) en de vier gemeenten die vallen onder Dommelvallei+. *

Wat betekent dit voor de zorg aan 0 tot 18-jarigen?

Geestelijke gezondheidzorg (ggz) valt sinds een aantal jaar voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar niet langer onder de zorgverzekeraar. Cliënten kunnen zich hier niet meer voor verzekeren. Uitgezonderd hierop zijn de behandeling van lichte psychische klachten door huisarts of huisartsondersteuner-ggz (POH-GGZ) en medicijnen tegen psychische aandoeningen. Deze worden vallen onder de huisartsenzorg die vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Voor alle overige psychische hulp aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar is de gemeente verantwoordelijk.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugd-ggz, zoals beschreven in de jeugdwet (www.voordejeugd.nl)

Wordt de door Apanta geleverde zorg vergoed?

De huisarts, de jeugdarts en medisch specialist kunnen verwijzen voor jeugd-ggz. Met een verwijzing is jeugd-ggz dus ook altijd direct toegankelijk. Daarnaast heeft elke gemeente een indicatie-team, welke je ook kan verwijzen naar de juiste zorg. 

Apanta heeft contracten met alle gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant (Eindhoven en de omliggende gemeenten, Dommelvallei+*, Peel 6.1. Mocht je in een andere gemeente wonen, maar wil je voor je kind wel zorg ontvangen van Apanta, dien je eerst contact op te nemen met je gemeente.

De kosten van de geleverde zorg worden door Apanta rechtstreeks in rekening gebracht bij je gemeente. De gemeente vraagt ons om gegevens over je zoon/dochter en de gezagsdrager te verstrekken.

Apanta geen inhoudelijke informatie verstrekken aan de gemeenten. Om te kunnen factureren moeten we echter de volgende gegevens verstrekken aan de gemeente:

  • BSN cliënt
  • NAW gegevens cliënt
  • geboortedatum cliënt
  • geslacht cliënt
  • startdatum zorg
  • postcode gezagsdrager
  • BSN gezagsdrager
  • NAW gezagsdrager
  • begin- en einddatum en omvang geleverde zorg

Apanta zal deze gegevens echter niet verstrekken zonder jouw toestemming.

Woonplaatsbeginsel

Ouders / verzorgers dienen aan te geven bij de zorgaanbieder in welke gemeente het kind ingeschreven staat. Indien de ouder(s) of verzorger(s) niet in dezelfde gemeente wonen, is aan één van beide ouders het hoofdverblijf toegeschreven (dit hoeft niet gelijk te zijn aan het adres waar het kind de meeste tijd verblijft). De gemeente waar het kind zijn/haar hoofdverblijf heeft, is verantwoordelijk voor betaling van de geleverde zorg.

Verhuizingen of wijzigingen in het hoofdverblijf van het kind moeten zo snel mogelijk doorgegeven worden aan de zorgaanbieder en de gemeente. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor in welke gemeente en bij welke zorgaanbieder de zorg voortgezet kan worden.


 

* Hier kun je zien met welke gemeenten Apanta een contract heeft:

Strijp West Meerhoven, Strijp Oost, Woensel Noord Ontginning, Woensel Noordoost Dommelbeemd, Woensel Zuidoost, Woensel Zuidwest, Woensel Noord Acht en Aanschot, Tongelre/Centrum, Gestel, Stratum, Bergeijk, Bladel, Reusel-De Mierden, Eersel, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard, Best, Oirschot, Veldhoven, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne, Asten, Helmond, Nuenen, Geldrop-Mierlo, Son en Breugel, Waalre