Een afspraak afzeggen?

Wilt u een afspraak afzeggen of verzetten, doe dit dan minimaal 24 uur van tevoren. Dat kan ook buiten openingstijden, ‘s avonds of in het weekend. U kunt dan onze voicemail inspreken.

Voorkom kosten

Wanneer het niet lukt om mininmaal 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen, zijn wij genoodzaakt een bedrag van € 35 in rekening te brengen. Dit is slechts een gedeelte van de kosten die Apanta maakt doordat de afspraak niet door kan gaan. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. U zult deze dus zelf moeten betalen.

Wij begrijpen dat er soms sprake is van overmacht. Uitzonderingen op deze regel zijn dan ook:

  • U en/of uw kind is slachtoffer van een verkeersongeval.
  • U en/of uw kind is (of een naaste is) acuut opgenomen in een ziekenhuis.
  • U en/of uw kind hebt een sterfgeval in uw naaste omgeving (partner of bloedverwant).

In deze gevallen ontvangt u geen rekening.