Therapievormen

Om de behandeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij je kind, werken de behandelaren met verschillende therapievormen. De werkzaamheid van de behandelmethoden die Apanta gebruikt, zijn aangetoond door middel van onderzoek.

De behandelaar bekijkt samen met het behandelteam welke therapieën in het geval van jouw kind het meest geschikt zijn. Hieronder lees je meer over de verschillende therapieën die Apanta biedt.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die de klachten veroorzaken, maar de manier waarop je kind de gebeurtenissen ziet en ervaart.

Door de feiten realistisch en objectief te interpreteren, verdwijnen de negatieve gevoelens vanzelf. Je kind leert om ongewenst gedrag los te laten. De therapeut geeft hiervoor specifieke oefeningen en huiswerkopdrachten. Samen met het kind wordt onderzocht samen hoe de 'foute' denkgewoonte is ontstaan. De therapie is gericht op concrete oplossingen en heeft een relatief beperkte duur.
 
Cognitieve gedragstherapie kan ingezet worden bij de behandeling van diverse stoornissen, onder andere bij angst en paniek, bij depressieve klachten, slaapproblemen en dwangstoornis.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is ook bekend als gezinstherapie (of relatietherapie). Het kenmerk is dat mensen samen in behandeling gaan. Het 'systeem' is het netwerk van iemands meest intieme relaties.

Deze relaties kunnen scheef gegroeid zijn of verstoord door een ingrijpende gebeurtenis van buitenaf. Als één van de leden van het systeem een probleem heeft, heeft het hele systeem daar last van. Omgekeerd kan het systeem behulpzaam zijn als één van de leden een probleem heeft. Versterking van de onderlinge relaties en een gezond reactiepatroon dragen dan bij aan het afnemen van de klachten.

Systeemtherapie wordt ingezet wanneer er destructieve patronen zijn ontstaan, waar de gezinsleden zelf niet meer uit komen. Ouders die vastlopen in hun gezin met veel spanningen of weinig geborgenheid, kunnen baat hebben bij systeemtherapie. Kinderen zijn bijvoorbeeld erg gevoelig voor de problemen van hun ouders. Zij kunnen op moeilijkheden reageren door het uiten van gedragsproblemen. Wanneer het gezin of de relatie gezond is, maar één van de gezinsleden psychische klachten heeft, heeft dat invloed op het systeem: 'een psychische klacht heb je nooit alleen'. Systeemtherapie kan de gezinsleden helpen en de behandeling ondersteunen.

Speltherapie

Door allerlei oorzaken kan de ontwikkeling van een kind afgeremd worden. Bij deze therapie wordt het spel ingezet om de ontwikkeling weer op gang te brengen.

Het kind speelt met speelgoed en gebruikt knutselmateriaal terwijl de therapeut observeert en mee speelt. Door te spelen kan het kind kan zich uiten in het gesprek met de therapeut, zodat er een vertrouwensband ontstaat. De therapeut kan het kind zo helpen om meer inzicht te krijgen en moeilijke ervaringen te verwerken.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een therapie om nare ervaringen te verwerken. Tijdens een herbeleving maakt de cliënt oogbewegingen van links naar rechts. Soms worden ook links-rechtsgeluiden via een koptelefoon toegepast of links-rechtsaanrakingen. Hoe dit "links-rechts-links" werkt is nog niet bekend, maar dát het werkt is keer op keer vastgesteld. De methode wordt als relatief weinig emotioneel belastend ervaren. Het blijkt vaak mogelijk om de klachten te laten verdwijnen, zonder uitgebreide gesprekken en in relatief korte tijd.

Theraplay

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een kind zich niet veilig heeft kunnen hechten. Bijvoorbeeld door lange ziekenhuisopname(s) van het kind en/of de ouder, psychische problemen bij de ouder in de vroeg kinderlijke ontwikkeling van het kind (door bijvoorbeeld een post natale depressie) of trauma’s waardoor ouders hun kind niet de aandacht en veiligheid konden bieden die ze zo graag hadden willen bieden.

Het doel van Theraplay is het bevorderen van een veilige hechting. Het is een proactieve therapie gericht op de ouder-kind relatie. Het is gebaseerd op de natuurlijke patronen van de gezonde interactie tussen ouder en kind. Een interactie die een veilige hechting tot stand brengt en de basis vormt voor psychische gezondheid. De principes zijn gebaseerd op de hechtingstheorie en hersenonderzoek.

Hoe werkt Theraplay?
Positieve ontwikkelingen komen tot stand door interventies met behulp van spelletjes waarbij met name de rechterhersenhelft van het kind gestimuleerd wordt. In de rechterhersenhelft leren we als jong kind dat er een veilige omgeving is om in te ontwikkelen. We leren sociale contacten aan te gaan en emoties te begrijpen en te reguleren. Het noodzakelijke vermogen om te hechten kan daardoor tot ontwikkeling komen waardoor het jonge kind weer mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen tot een kind dat veilig gehecht is. De therapeut werkt in de sessies intensief samen met het kind en de ouder/verzorger.