Theraplay: het bevorderen van een veilige hechting

Theraplay is een proactieve therapie gericht op de ouder-kind relatie. Het is gebaseerd op de natuurlijke patronen van de gezonde interactie tussen ouder en kind. Een interactie die een veilige hechting tot stand brengt en de basis vormt voor psychische gezondheid. De principes zijn gebaseerd op de hechtingstheorie en hersenonderzoek.

Wanneer kan Theraplay helpend zijn?

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een kind zich niet veilig heeft kunnen hechten. Bijvoorbeeld door lange ziekenhuisopname(s) van het kind en/of de ouder, psychische problemen bij de ouder in de vroeg kinderlijke ontwikkeling van het kind (door bijvoorbeeld een post natale depressie) of trauma’s waardoor ouders hun kind niet de aandacht en veiligheid konden bieden die ze zo graag hadden willen bieden.

Hoe werkt Theraplay?

Positieve ontwikkelingen komen tot stand door interventies met behulp van spelletjes waarbij met name de rechterhersenhelft van het kind gestimuleerd wordt. In de rechterhersenhelft leren we als jong kind dat er een veilige omgeving is om in te ontwikkelen. We leren sociale contacten aan te gaan en emoties te begrijpen en te reguleren. Het noodzakelijke vermogen om te hechten kan daardoor tot ontwikkeling komen waardoor het jonge kind weer mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen tot een kind dat veilig gehecht is. De therapeut werkt in de sessies intensief samen met kind en ouder/verzorger.

Positieve effecten van Theraplay

  • het bevordert een veilige hechting
  • het verhoogt de ouderlijke sensitiviteit
  • het versterkt het vermogen van het kind om te vertrouwen
  • het ondersteunt een positieve ontwikkeling van het kind, waardoor klachten als gedragsproblemen en problemen in de sociale interactie sterk verminderen.