Individuele behandelingen

In een individuele behandeling heb je gesprekken met de therapeut alleen. Hierin werk je heel gericht aan de doelen en thema’s die voor jou van belang zijn.

Individuele begeleiding

Bij individuele therapie werk je, samen met de therapeut in één-op-één sessie aan jouw doelen. Je krijgt inzicht in wat er precies met je aan de hand is en wat je daar zelf aan kunt doen. Je leert om beter om te gaan met jouw klachten. Soms krijg je naast de gesprekken opdrachten mee naar huis die je kunt toepassen in het dagelijks leven. Tijdens de individuele therapie richt je op het bereiken van de behandeldoelen die in het adviesgesprek zijn afgesproken.

Welke therapievorm past bij jou? 

Om de behandeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij jou als persoon én bij de klachten die je ervaart, gebruiken onze behandelaren verschillende therapievormen. Van deze behandelmethoden is de werkzaamheid door middel van onderzoek aangetoond (evidence based). 

Belangrijk is dat de therapie je aanspreekt en dat deze aansluit bij jouw specifieke problematiek. Jouw behandelaar bekijkt samen met het behandelteam en met jou welke therapieën het meest geschikt zijn voor jouw situatie.


 

Therapievormen

Hieronder lees je meer over de verschillende therapievormen die Apanta inzet.

Persoonsgerichte psychotherapie

Bij Persoonsgerichte Psychotherapie richt de therapeut zich niet op een stoornis of klacht, maar op jou als persoon.

Samen onderzoek je wat de stoornis of klacht voor jou betekent. Dat is voor iedereen anders! De therapeut helpt je om jezelf beter te leren kennen. Je leert je sterke kanten aan te spreken en om te gaan met jouw beperkingen. Je ontdekt nieuwe mogelijkheden en voorkeuren. De therapie is vooral geschikt voor mensen die beseffen dat hun klachten te maken hebben met hoe zij met zichzelf en anderen omgaan. De therapeut verkent samen met je jouw klachten en problemen. Daarbij kijken we ook naar je levensloop huidige omstandigheden en toekomstperspectief. We helpen je om je gevoelens en gedachten, motieven en gedrag te waarderen en accepteren. Zo word je je bewust van gemaakte keuzes en nieuwe mogelijke keuzes.

Inzicht van de cliënt staat centraal
Persoonsgerichte psychotherapie is een vorm van psychotherapie waarin het inzicht van de cliënt in zichzelf centraal staat. De rol van de psychotherapeut is de cliënt te helpen bij het ervaren van emoties en het reflecteren op gevoelens, gedachten en gedrag, zonder een vastgestelde therapeutische richting op te leggen.

Een belangrijk uitgangspunt van persoonsgerichte psychotherapie is dat psychisch welzijn samenhangt met de mogelijkheid om, binnen de gegevenheden van ons leven, onszelf te zijn en ons verder als mens te ontwikkelen. In een omgeving die voldoende veiligheid biedt, kan men zich het beste ontplooien. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan. Je voelt je bijvoorbeeld somber, gespannen of je hebt het gevoel vast te lopen. In een persoonsgerichte psychotherapie gaat het over deze klachten en de problemen waarmee deze klachten samenhangen.

De persoon achter de klacht centraal
Persoonsgerichte psychotherapie is niet uitsluitend klachtgericht. De persoon achter de klacht staat centraal. Elke cliënt is uniek, is het uitgangspunt! De therapeut helpt je om jezelf beter te leren kennen, je eigen mogelijkheden te benutten en beter om te gaan met beperkingen. Door deze brede persoonsgerichte benadering zullen klachten op den duur verdwijnen. Maar de therapie reikt verder: het doel is persoonlijke ontwikkeling en groei. Uiteindelijk werk je aan een hogere kwaliteit van leven in termen van gezondheid, geluk en zingeving. Uit onderzoek blijkt dat persoonsgerichte psychotherapie bewezen effectief is (evidence based).

Voor wie is persoonsgerichte psychotherapie geschikt?
Persoonsgerichte therapie kan effectief zijn bij behandeling van zowel bij lichte en eenvoudige problematiek, als complexe stoornissen en bij ernstige trauma’s. De therapie wordt vaak ingezet bij:
 

 • stemmings- en angstklachten
 • persoonlijkheidsproblematiek
 • posttraumatische klachten
 • gezins- en relatieproblemen
 • hechtings- en ontwikkelingsproblematiek

Emotion focused Therapy (EFT)

In Emotion Focused therapie staan jouw emoties centraal. Deze therapie gaat ervan uit dat emoties belangrijk zijn, omdat ze richting geven aan ons gedrag. Het natuurlijk emotioneel vermogen kan verstoord raken, bijvoorbeeld door een trauma of doordat je hebt ervaren dat je je emoties niet mag voelen. Met hulp van de therapeut leer je om je emoties te herkennen, te gebruiken en opnieuw te structureren. De therapeut zet daar gerichte technieken voor in.

Voor wie is EFT geschikt?
EFT is in principe geschikt voor iedereen die open staat voor een psychologische behandeling, omdat de therapie wordt afgestemd op de persoon van de cliënt. 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zélf zijn die je klachten veroorzaken, maar de manier waarop je de gebeurtenissen ziet en ervaart.

Door de feiten realistisch en objectief te interpreteren, verdwijnen de negatieve gevoelens. Je leert door middel van deze therapievorm om ongewenst gedrag los te laten. De therapeut geeft je hiervoor specifieke oefeningen en huiswerkopdrachten. Je onderzoekt samen hoe de 'foute' denkgewoonte is ontstaan. De therapie is gericht op concrete oplossingen en heeft een relatief beperkte duur.

Wanneer Cognitieve gedragstherapie?
Deze therapievorm kan ingezet worden bij de behandeling van diverse hulpvragen, onder andere wanneer er veel angst en paniek speelt, bij depressieve klachten, bij slaapproblemen en dwangstoornissen.

Systeemtherapie / gezins- en relatietherapie

Samen in therapie
Systeemtherapie is ook bekend als gezins- en relatietherapie. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat je samen met je partner of gezinsleden in therapie bent. Dat kan op verschillende manieren:
 

 • Partnerrelatietherapie
  Apanta biedt hulp aan partners die in hun relatie problemen en spanningen ervaren. Tot op zekere hoogte zijn spanningen in een relatie normaal en gezond. Maar bij ernstige en terugkerende patronen, waardoor je niet meer weet hoe je samen verder moet, kan Apanta ondersteuning geven om er samen weer uit te komen.
   
 • Gezinstherapie
  Bij gezinstherapie worden je gezinsleden betrokken bij het zoeken naar een oplossing voor jouw klacht. Vaak leidt gezinstherapie ertoe dat gezinsleden op een andere manier met elkaar omgaan. Een probleem wordt daardoor beter hanteerbaar of verdwijnt soms zelfs helemaal. Soms kunnen in de therapie bepaalde problemen direct worden opgelost. In andere situaties krijg je samen met jouw gezin handreikingen die je helpen om zelf oplossingen te vinden.

Het 'systeem' is het netwerk van iemands meest intieme relaties.
Met ‘systeem’ worden de mensen om ons heen bedoeld met wie we een band hebben. Iedereen maakt deel uit van verschillende sociale systemen: thuis, op school of in ons werk hebben we contact met andere mensen. Met sommige mensen hebben we een oppervlakkig contact, met anderen onderhouden we een intensieve of intieme relatie.

Deze relaties kunnen scheef gegroeid zijn of verstoord door een ingrijpende gebeurtenis van buitenaf. Als één van de leden van het systeem een probleem heeft, heeft het hele systeem daar last van. Omgekeerd kan het systeem behulpzaam zijn als één van de leden een probleem heeft. Versterking van de onderlinge relaties en een gezond reactiepatroon dragen dan bij aan het afnemen van de klachten.

Waarom kiezen voor systeemtherapie?
Vaak hebben iemands klachten te maken met problemen in de persoonlijke levenssfeer. Een individuele behandeling is dan maar beperkt effectief. De cliënt verandert wel, maar de ziekmakende patronen in de leefomgeving blijven dezelfde. Systeemtherapie brengt dit in beweging en werkt aan een hechte verbinding, waardoor duurzaam herstel van de klachten mogelijk wordt.

Voor wie?
Systeemtherapie wordt ingezet wanneer er destructieve patronen zijn ontstaan, waar de partners of de gezinsleden zelf niet meer uit komen. Mensen die vastlopen in hun relatie, of gezinnen met veel spanningen of weinig geborgenheid, kunnen baat hebben bij systeemtherapie. Kinderen zijn bijvoorbeeld erg gevoelig voor de problemen van hun ouders. Zij kunnen op moeilijkheden reageren met gedragsproblemen. 
Wanneer het gezin of de relatie gezond is, maar één van de gezinsleden psychische klachten heeft, heeft dat invloed op het systeem. Een psychische klacht heb je nooit alleen. Systeemtherapie kan de gezinsleden helpen en de behandeling ondersteunen.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een therapie om nare ervaringen te verwerken. Tijdens een herbeleving maakt de cliënt oogbewegingen van links naar rechts. Soms worden ook links-rechtsgeluiden via een koptelefoon toegepast of links-rechtsaanrakingen. De werking van EMDR is bewezen effectief en de methode wordt als relatief weinig emotioneel belastend ervaren. Het blijkt vaak mogelijk om de klachten te laten verdwijnen, zonder uitgebreide gesprekken en in relatief korte tijd.


EMDR wordt onder andere ingezet bij:

 • trauma’s
 • angst en pijnklachten
 • verstoord zelfbeeld

Aandachtgerichte Cognitieve Therapie (ACT)

Bij deze vorm van therapie leer je om je gevoelens, gedachten, herinneringen en lichamelijke gewaarwordingen te accepteren zoals ze zijn.  Negatieve gedachten kunnen je behoorlijk in de weg zitten. Je kunt de strijd aangaan met deze gedachten, maar dat vraagt veel energie en het levert maar zelden wat op.

Waarom Aandachtgerichte Cognitieve Therapie (ACT)?
ACT leert je om deze strijd niet te voeren en je aandacht te richten op de dingen die echt belangrijk voor je zijn. Zodat je aan de slag gaat met zaken waar je direct invloed op hebt. Deze therapie kan je helpen als je de neiging hebt om verstrikt te raken in je denken en het verwerken van negatieve ervaringen. Je maakt de weg vrij voor het opdoen van positieve ervaringen en werkt daarmee aan je welzijn en persoonlijke groei.

Psychomotorische Therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten. Binnen PMT staan het lichaam en ‘het doen’ centraal. Middels ervaringsgerichte werkvormen leer je jezelf beter kennen en krijg je handvatten om op een andere manier met je problemen om te gaan. Via ‘het doen’ leer je lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen en leer je nieuwe manieren om je probleem te benaderen.

Thema’s binnen een PMT-behandeling kunnen zijn:

 • Voor jezelf opkomen
 • Eigen keuzes maken
 • Contact vergroten met je gevoelsleven
 • Grenzen leren aangeven
 • Lichaamsbeleving
 • Hanteren van spanning

PMT kan binnen Apanta als individuele behandeling aangeboden worden en in een groepsbehandeling plaatsvinden.