Een groepsbehandeling: beter worden door en met anderen

Wil je jezelf beter leren kennen en leren van de ervaringen van anderen die soortgelijke problemen ervaren? Dan is groepstherapie een goede mogelijkheid. Het kan prettig zijn te ontdekken dat je niet de enige bent die deze klachten ervaart. Samen met anderen kun je ervaringen delen en naar oplossingen zoeken.

In contact met anderen

Groepstherapie is therapie in groepsverband. Net zoals in individuele therapie werk je aan jouw psychische problemen. Je krijgt inzicht in je eigen emoties en gedrag in interactie met anderen. Deze gevoelens staan in de therapie centraal. Groepsleden zijn een voorbeeld voor elkaar en kunnen elkaar steunen.

Hoe ziet een therapiegroep eruit?

Een groep bestaat meestal uit zes tot twaalf personen. De groep komt wekelijks bij elkaar in een bijeenkomst van (meestal) anderhalf uur. Je werkt onder begeleiding van een of twee behandelaren (bijvoorbeeld pschologen en/of psychotherapeuten). Groepspsychotherapie vindt plaats in een groep, maar iedereen werkt wel aan zijn of haar eigen problemen. Tijdens de bijeenkomsten is er afwisselend aandacht voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer komt de één meer aan bod, de andere keer de ander, maar vaak kun je veel leren van de andere  groepsleden.

Waarom kan een groep helpen?

In groepstherapie hebben alle groepsleden een rol in de therapie. In de groep gebeuren dingen die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Alle deelnemers hebben hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en moeilijkheden. Op grond daarvan reageren mensen op een bepaalde manier op anderen. Tijdens de therapie kun je erachter komen wat anderen bij je oproepen en word je je bewust van de manier waarop je op anderen reageert. Deze aspecten bieden aanknopingspunten voor jouw individuele therapie.