Diagnostiek en behandelplan

Psychodiagnostiek is een belangrijk onderdeel van je behandeling. Gedurende je behandeling is er altijd procesdiagnostiek (samen met je behandelaar probeer je emoties, gedrag en patronen te herkennen, te benoemen en te duiden, soms te classificeren). 

Het kan ook zijn dat testdiagnostiek gewenst is, bijvoorbeeld wanneer je onderzoek vraagt naar ADHD, Autisme, cognitieve capaciteiten of een persoonlijkheidsprofiel. We maken dan gebruik van psychologisch testonderzoek: verschillende vragenlijsten die de achtergrond van jouw klachten en persoonlijkheid in kaart brengen. Samen met de informatie uit de gesprekken kunnen we je klachten plaatsen in een totaalplaatje. Op basis van de informatie die we samen ontdekt hebben, stel je een (vervolg) behandelplan op.

Wij verrichten geen onderzoek naar leerstoornissen zoals Dyslexie en Dyscalculie.

Van psychologisch testonderzoek naar behandelplan

Vaak maken we in de intakefase gebruik van psychologisch testonderzoek: verschillende vragenlijsten die de achtergrond van jouw klachten en persoonlijkheid in kaart brengen. Samen met de informatie uit de gesprekken kunnen we je klachten plaatsen in een totaalplaatje. Als de intake/intakefase achter de rug is, stellen we samen met jou een behandelplan op. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Het is voor ons van wezenlijk belang dat jij als cliënt inspraak hebt.