Wachttijden - cliënten 18 t/m 23 jaar

We vinden het uiteraard heel vervelend als iemand moet wachten op een behandeling. Je hebt vaak al moeite genoeg gedaan om hulp in te schakelen. Helaas ontkomen we er niet aan om met wachttijden te werken. We vinden dat erg vervelend en doen er alles aan om de wachttijde zo kort mogelijk te laten zijn.

Jongeren van 18 tot en met 23 jaar worden bij Apanta op de afdeling Apanta-jong behandeld. Als je 18 jaar of ouder bent en in Nederland woont, heb je een zorgverzekering nodig. Jouw zorg wordt in dat geval gefinancierd door je zorgverzekeraar. Onderstaande wachttijden gelden voor jou.


 

Uitleg wachttijden

De vermelde wachttijd is een inschatting voor de wachttijd voor cliënten die zich nieuw aanmelden bij Apanta. De wachttijd gaat in wanneer wij het aanmeldformulier én de verwijzing van de huisarts hebben ontvangen. De wachttijden zijn slechts een indicatie. Aan het overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.


 

Wachttijden SGGZ verschillen per zorgverzekeraar

Voor langdurige zorg (SGGZ) is de wachttijd afhankelijk van waar je verzekerd bent. Je zorgverzekeraar valt onder een grote koepelorganisatie, ofwel concern. Voor een overzicht van alle zorgverzekeraars en de bijbehorende koepels, kijk je hier. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met ons wanneer je twijfelt onder welke koepel jouw zorgverzekeraar valt. Wij helpen je graag verder. 


 

Wachttijdindicatie voor cliënten 18 t/m 23 jaar

Datum wachttijd actualisatie: 14 augustus 2023

Helaas kun je op dit moment niet aanmelden met een vraag voor psychodiagnostisch onderzoek. Hiermee bedoelen we diagnostiek met als doel om vast te stellen of er bij je sprake is van ADHD of Autisme. De reden voor deze aanmeldstop is dat Apanta de laatste maanden is overstelpt met deze aanvragen. Veel meer dan de capaciteit toelaat. De wachttijd voor je wordt daardoor zodanig lang en moeilijk in te schatten voor ons, dat we het niet meer verantwoord vinden om nieuwe cliënten te plaatsen op onze wachtlijst. Het spijt ons dit te moeten melden.

NIEUW AANBOD: Volledig online behandeling bij kortdurende hulpvragen (Nerderlands -en Engelstalig)
Vanaf september 2023 is het in bepaalde gevallen mogelijk dat je in aanmerking komt voor een volledig online behandeling. In het aanmeldformulier vermeld je of je openstaat voor online behandelen. Wanneer je ervoor openstaat, kijken wij in de screening of je -met de hulpvraag die jij hebt- in aanmerking komt. 

  • Online behandeling is alleen mogelijk bij kortdurende hulpvragen (GBGGZ)
  • Wanneer uit de screening blijkt dat je in aanmerking komt voor (volledige) online behandeling, word je hierover ingelicht.
  • Mogelijk is de wachttijd hierdoor minder lang dan bij een reguliere behandeling.
  • Bij online behandeling is er geen mogelijkheid voor (een combinatie met) fysieke afspraken. Alle afspraken zijn dus volledig online.
  • Blijkt tijdens het traject dat kortdurende online behandeling niet afdoende of niet passend is, dan word je op de reguliere wachtlijst geplaatst met de oorspronkelijke aanmelddatum.
Type verwijzing Zorgkoepel Wachttijd Specifieke zorgtypering Wachttijd
SGGZ + GBGGZ zorgkoepel Menzis 8-12 weken Eetstoornissen 6-8 weken
SGGZ + GBGGZ overige zorgkoepels 19-20 weken Eetstoornissen 6-8 weken
International (anderstaligen) alle zorgkoepels 10-42 weken    
GBGGZ Online behandeling (kortdurend) alle zorgkoepels vanaf september 1-4 weken    

 

Wachttijdbemiddeling

Wanneer de wachttijd voor jou te lang is, adviseren wij je contact op te nemen met de afdeling wachttijdbemiddeling van jouw zorgverzekeraar. De zorgadviseurs kijken samen met jou eerst naar je situatie en je wensen. Hoe lang kun je nog wachten? Hoe ver wil je maximaal reizen voor een behandeling? Daarna bespreken zij met jou de mogelijkheden.

De zorgadviseur zal je ondersteunen, zodat je mogelijk sneller gehopen kan worden. De maximale aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamelijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 10 weken.

De werkwijze voor wachttijdbemiddeling verschilt per zorgverzekeraar. Kijk op de website www.mijnzorgverzekeraar.nl voor de contactgegevens van alle zorgverzekeraars.