Kosten en vergoedingen van ggz voor jongeren: hoe werkt het?

Als je jonger bent dan 18 jaar, dan verloopt de financiering van geestelijke gezondheidszorg via de gemeente. Als je ouder bent dan 18, dan gaat dit via de zorgverzekeraar. Wat betekent dit precies?

Zorg voor jongeren van 18 tot en met 23

Apanta heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat behandelingen die vallen binnen de basis-ggz of de gespecialiseerde ggz vergoed worden. Je betaalt daarvoor geen eigen bijdrage. Wel valt deze zorg onder het wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat je eerste € 385 van zorg uit het basispakket zelf betaalt.

Factuur na alleen een intake?
Je betaalt dus geen eigen bijdrage voor een behandeling bij Apanta, maar je wettelijk verplichte eigen risico (als je 18 jaar of ouder bent) wordt wel aangesproken. Je aanmelding wordt na insturen en binnenkomst van de verwijzing door ons gescreend. Wanneer onze behandelaar van mening is dat wij jou gepaste zorg kunnen bieden, word je bij ons op de wachtlijst gezet voor een intakegesprek. Wanneer na het eerste intakegesprek alsnog blijkt dat je beter ergens anders in behandeling kunt, geldt voor dit gesprek het eigen risico. Je ontvangt hiervoor van ons in dat geval een factuur voor het intakegesprek en de administratieve verwerking. Dit bedrag kan hoger uitvallen dan je zou verwachten voor enkel een intakegesprek. 

Wanneer je na een intakegesprek niet bij ons in behandeling blijkt te kunnen komen, is in principe alleen het geval wanneer in jouw aanmelding bepaalde informatie onderbelicht blijft en/of jouw situatie in tussentijd dermate veranderd is dat Apanta de gevraagde hulp niet of niet voldoende kan bieden. In overleg met jou en jouw verwijzer zoeken we in deze gevallen gezamenlijk naar een zorginstelling die de zorg voor jou beter kan bieden. Zorg dus dat informatie in je aanmeldformulier compleet is en tijdig geupdate wordt indien nodig.

Waar heb je recht op?

Als je precies wilt weten op welke vergoedingen je recht hebt, kun je het beste contact opnemen met jouw eigen zorgverzekeraar. Handige websites over vergoedingen en zorgpakketten:

Vergoeding via POZOB

Mogelijk ben je doorverwezen door een praktijkondersteuner ggz, die bij je huisarts werkt (POH-GGZ). In dat geval wordt je behandeling bij Apanta vergoed door PoZoB. Handige websites over vergoedingsregeling en zorgaanbod POZOB:

Factuur na alleen een intakegesprek

Je behandeling wordt vergoed door je zorgverzekeraar: je betaalt hiervoor geen eigen bijdrage. Je wettelijk verplichte eigen risico wordt wel aangesproken.

Jouw aanmelding wordt na insturen en binnenkomst van de verwijzing/beschikking door ons gescreend. Wanneer onze behandelaar van mening is dat wij je gepaste zorg kunnen bieden, wordt je bij ons op de wachtlijst gezet voor een intakegesprek. Wanneer na het eerste intakegesprek alsnog blijkt dat je beter ergens anders in behandeling kunt - dit komt niet vaak voor - dan geldt voor dit gesprek het eigen risico. Je ontvangt hiervoor van ons in dat geval een factuur voor het intakegesprek en de administratieve verwerking. Dit bedrag kan hoger uitvallen dan je zou verwachten voor enkel een intakegesprek. Dit heeft te maken met de landelijke manier van declareren in de ggz (DBC-systematiek).

Wanneer je na een intakegesprek niet bij ons in behandeling blijkt te kunnen komen, is in principe alleen het geval wanneer in jouw aanmelding bepaalde informatie onderbelicht blijft en/of je situatie in tussentijd dermate veranderd is dat Apanta de gevraagde hulp niet of niet voldoende kan bieden. In overleg met jou en je verwijzer zoeken we in deze gevallen gezamenlijk naar een zorginstelling die de zorg beter kan bieden. Zorg er dus voor dat informatie in je aanmeldformulier compleet is en tijdig geupdate wordt indien nodig.