Waar heb je last van?

Soms zijn een paar gesprekken al voldoende om je weer op weg te helpen. Denk niet te lang ‘ik moet er alleen uitkomen’ of ‘het moet eerst erger worden’. Juist als je er vroeg bij bent, kun je snel weer grip krijgen op je leven. Wij hebben oog voor jou als mens en kijken verder dan je klachten. Hoe ben je beland in deze situatie? En hoe kom je er weer uit? We zijn optimistisch en hebben vertrouwen in jouw mogelijkheden.

Wanneer je je aanmeldt voor een behandeling bij Apanta-jong, beslist je huisarts of je behandeling valt binnen de basis ggz of de specialistische ggz. Basis-ggz is voor enkelvoudige klachten en kortdurende trajecten. Specialistische ggz wordt ingezet bij complexere en langdurigere problematiek. Zeker wanneer thema’s van de jongvolwassenheid meespelen in de hulpvraag is specialistische ggz bij voorkeur de aangewezen route

Apanta-jong | Specialistische Zorg (SGGZ)

Apanta-jong biedt intensieve, soms langdurige hulp bij:  

 • ADHD
 • Autisme
 • Gedragsproblemen / emotieregulatieproblemen
 • Matige tot ernstige angstklachten
 • Matige tot ernstige depressie
 • Trauma
 • Hechtingsproblemen / bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling
 • Onbegrepen lichamelijke klachten
 • Eetstoornissen 

Apanta-jong | Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)

Apanta-jong biedt kortdurende hulp bij de volgende klachten:

 • Lichte tot matige depressie 
 • Lichte tot matige angstklachten
 • Gedragsproblemen
 • Trauma zonder comorbiditeit 
 • Dwanggedachten
 • Stressklachten