Wanneer kun je (niet) in behandeling komen?

We willen graag dat je terecht komt op een plek waar je écht goed geholpen wordt en dat er goed gekeken wordt naar jouw unieke hulpvraag. Wanneer je bekend bent met een lange voorgeschiedenis van hulpverlening (bijvoorbeeld bij verschillende instanties) dan zullen wij kritisch kijken of Apanta meerwaarde kan bieden en de meest passende organisatie voor jou is. In het geval dat we hierover twijfelen, nemen we contact met jou en jouw verwijzer op voor verder overleg.

Apanta heeft een aantal criteria opgesteld om te kaderen welke cliënten wij niet of niet voldoende kunnen helpen. Er zijn andere instellingen in de regio die hierin gespecialiseerd zijn. Wanneer je jezelf herkent in één van onderstaande exclusie criteria, kun je overleggen met je huisarts. 


Exclusie criteria Apanta

Wanneer kun je niet in behandeling komen bij ons?

Waar 'je' staat, kun je 'je kind' lezen als het om een aanmelding van jouw kind gaat:

 • Je hebt last van actieve suïcidaliteit (je wens om niet te leven is zo sterk dat je het omzet in plannen en acties). We adviseren je om jezelf met spoed te melden bij je huisarts voor passende zorg! Je kunt ook dag en nacht bellen met de crisislijn: 0900-0113.
 • Je hebt een IQ lager dan 80
 • Je hebt op dit moment last van psychose of je hebt chronische psychotische verschijnselen
 • Je hebt last van een ernstige verslaving die eerst behandeling nodig heeft
 • Onze behandeling is niet voldoende voor jou. Een intensievere behandeling is wat je nodig hebt, zoals een crisisbehandeling, deeltijdopname of opname. Of je hebt een meer gespecialiseerde behandeling nodig, bijvoorbeeld bij een Autisme expertisecentrum.
 • Er loopt op dit moment een strafrechtelijke procedure tegen je
 • Een medewerker van Apanta is eerstegraads familie (partner, (schoon)ouder, kind, (schoon)dochter, (schoon)zoon)

Aanvullende exclusie criteria bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar

 • Er is sprake van een vechtscheiding
 • Er is sprake van een leerstoornis of leerproblemen 
 • Er is sprake van een eetstoornis

Aanvullende exclusie criteria bij Eetstoornissen

Voor onze afdeling Eetstoornissen, waar jongeren vanaf 18 jaar terecht kunnen, hebben we buiten de exclusiecriteria die Apanta-breed zijn gesteld, nog een aantal andere exclusie criteria:

 • BMI lager dan 17
 • BMI hoger dan 50. Alleen in overleg met de verwijzer kunnen we hierop een uitzondering maken. Dit is mede afhankelijk van onder andere lichamelijke en psychosociale factoren.
 • Wanneer je (door een verwijzer of door een andere instelling) geïndiceerd bent voor een klinische behandeling of dagbehandeling, is verwijzing naar Apanta niet passend. Wij hebben een laagfrequent behandelaanbod, waarbij cliënten met gemiddeld één behandelcontact per week zichzelf staande moeten kunnen houden en verbetering in klachten moet kunnen worden verwacht. Wij hebben geen momenten van samen eten en bieden geen dagbehandeling. In geval van ernstig ondergewicht, wordt behandeling zo nodig geïntensiveerd naar twee contactmomenten per week.
 • Kinderen en jongeren onder de 18 jaar. 

 

Vragen?

Hulp nodig of vragen? Neem gerust contact met ons op.