Wanneer kun je (niet) in behandeling komen?

Apanta heeft een aantal criteria opgesteld om te kaderen welke cliënten wij het beste kunnen helpen. Er zijn andere instellingen in de regio die hierin gespecialiseerd zijn. Wanneer je jezelf herkent in een van de exclusie criteria, kun je voor advies en overleg terecht bij je huisarts. 

Exclusie criteria Apanta

Wanneer kun je niet bij ons terecht?

  • Je hebt last van actieve suïcidaliteit (je wens om niet te leven is zo sterk dat je het omzet in plannen en acties). We adviseren je om je met spoed te melden bij je huisarts voor passende zorg! Je kunt ook dag en nacht de crisislijn 0900-0113 bellen. 
  • Je hebt een IQ lager dan 80
  • Je hebt op dit moment last van psychose of je hebt chronische psychotische verschijnselen
  • Je hebt last van een ernstige verslaving die eerst behandeling nodig heeft
  • Wanneer onze behandeling niet voldoende is, maar een crisibehandeling, deeltijdopname of opname is wat je nodig hebt
  • Er loopt op dit moment een strafrechtelijke procedure tegen jou
  • Je bent familie van een medewerker van Apanta

Exclusie criteria bij Eetstoornissen

Voor onze afdeling Eetstoornissen, hebben we buiten de exclusiecriteria die Apanta-breed zijn gesteld, nog een aantal andere exclusie criteria:

  • BMI lager dan <17
  • Wanneer je als cliënt (door verwijzer of door een andere instelling) geïndiceerd bent voor een klinische behandeling of dagbehandeling, is verwijzing naar Apanta niet passend. Wij hebben een laagfrequent behandelaanbod, waarbij cliënten met gemiddeld één behandelcontact per week zichzelf staande moeten kunnen houden en verbetering in klachten moet kunnen worden verwacht. Wij hebben geen momenten van samen eten en bieden geen dagbehandeling. In geval van ernstig ondergewicht, wordt behandeling zo nodig geïntensiveerd naar twee contactmomenten per week.