Een groepsbehandeling: beter worden door en met anderen

Wil je kind zichzelf beter leren kennen en leren van de ervaringen van anderen die soortgelijke problemen ervaren? Dan is groepstherapie een goede mogelijkheid. Het kan voor je kind prettig zijn te ontdekken dat hij of zij niet de enige is die deze klachten ervaart. Samen met anderen kan je kind ervaringen delen en naar oplossingen zoeken.

In contact met anderen

Groepstherapie is therapie in groepsverband. Net zoals in individuele therapie werkt je kind aan de psychische problemen. Hij of zij krijgt inzicht in de eigen emoties en gedrag in interactie met anderen. Deze gevoelens staan in de therapie centraal. Groepsleden zijn een voorbeeld voor elkaar en kunnen elkaar steunen.

Hoe ziet een therapiegroep eruit?

Een groep bestaat meestal uit zes tot acht kinderen. De groep komt wekelijks bij elkaar in een bijeenkomst van (meestal) anderhalf uur. De kinderen werken onder begeleiding van een of twee psychotherapeuten. Groepspsychotherapie vindt plaats in een groep, maar iedereen werkt wel aan zijn of haar eigen problemen. Tijdens de bijeenkomsten is er afwisselend aandacht voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer komt de één meer aan bod, de andere keer de ander. Vaak kunnen kinderen veel leren van de andere groepsleden.

Waarom kan een groep helpen?

In groepstherapie hebben alle groepsleden een rol in de therapie. In de groep gebeuren dingen die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Alle deelnemers hebben hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en moeilijkheden. Op grond daarvan reageren mensen op een bepaalde manier op anderen. Tijdens de therapie kan je kind erachter komen wat anderen bij hem of haar oproepen en wordt hij of zij zich bewust van de manier van reageren. Deze aspecten bieden aanknopingspunten voor de individuele therapie.