Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

  • Annulering voor een nascholingsmodule kan alleen schriftelijk (per brief of e-mail).
  • Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel.
  • Bij annulering tot zes weken voor aanvang van een module brengen wij u € 50,- administratiekosten in rekening.
  • Bij annulering tussen twee en zes weken voor aanvang van de module brengen wij u vijftig procent van de moduleprijs in rekening.
  • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de module bent u de volledige prijs verschuldigd, behoudens bijzondere omstandigheden (dit ter beoordeling van    Apanta-academy).