Visie en aanpak: nét even anders

Apanta is het Griekse woord voor ‘ontmoeting’, ‘samen komen’, ‘jezelf aan het werk zetten’, ‘goed aflopen’ en ‘gelukken’. Bij Apanta-academy krijgen deze woorden betekenis. Kwaliteit, en kleinschaligheid staan voorop, uiteraard mét een persoonlijke aanpak.

Verder kijken dan de klacht, werken aan persoonlijke ontwikkeling

Een persoonsgerichte en systemische aanpak verruimt behandelmogelijkheden, is de visie van Apanta. Door te kijken naar de persoon achter de klacht (coping, zelfbeeld, relatie tot de ander), wordt duidelijk wat de mogelijkheden en beperkingen van het individu zijn in de context van zijn omgeving of systeem.

De therapeut als instrument

Apanta-academy is het opleidingsinstituut van Apanta-ggz. Bij Apanta zetten we in op gelijkwaardig contact tussen therapeut en cliënt. Dat betekent dat de cliënt zelf als persoon veel invloed heeft op het effect van de behandeling. Je kunt als therapeut naast de cliënt staan, putten uit je eigen ervaring en jezelf gebruiken als model voor de cliënt. Wij kijken daarom in onze opleidingen ook naar jou als persoon. Je leert hoe je zelf een waardevol instrument kunt zijn in de therapeutische relatie. Ontmoeting, contact en de kwaliteit van de interactie tussen behandelaar en cliënt staan daarbij centraal.