Visie en aanpak: nét even anders

Apanta is het Griekse woord voor ‘ontmoeting’, ‘samen komen’, ‘jezelf aan het werk zetten’, ‘goed aflopen’ en ‘gelukken’. Bij Apanta-academy krijgen deze woorden betekenis. Kwaliteit, en kleinschaligheid staan voorop, uiteraard mét een persoonlijke aanpak.

Verder kijken dan de klacht, werken aan persoonlijke ontwikkeling

Een persoonsgerichte en systemische aanpak verruimt behandelmogelijkheden, is de visie van Apanta. Door te kijken naar de persoon achter de klacht (coping, zelfbeeld, relatie tot de ander), wordt duidelijk wat de mogelijkheden en beperkingen van het individu zijn in de context van zijn omgeving of systeem.

De therapeut als instrument

Apanta-academy is het opleidingsinstituut van Apanta-ggz. Bij Apanta zetten we in op gelijkwaardig contact tussen therapeut en cliënt. Dat betekent dat de cliënt zelf als persoon veel invloed heeft op het effect van de behandeling. Je kunt als therapeut naast de cliënt staan, putten uit je eigen ervaring en jezelf gebruiken als model voor de cliënt. Wij kijken daarom in onze opleidingen ook naar jou als persoon. Je leert hoe je zelf een waardevol instrument kunt zijn in de therapeutische relatie. Ontmoeting, contact en de kwaliteit van de interactie tussen behandelaar en cliënt staan daarbij centraal.

Samenwerking met EFTiN

Apanta-academy werkt nauw samen met EFTiN, een opleidingsinstituut voor Emotion Focused Therapy (EFT). Steeds vaker wordt binnen diverse therapiestromingen onderkend dat de therapeutische relatie en experiëntieel werken essentiële aspecten zijn van een geslaagde behandeling. Dit is bij uitstek het gedachtegoed van de Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie én Emotion Focused Therapy (EFT): deze aspecten worden niet slechts als een voorwaarde gezien, maar juist als dé werkende en helende aspecten binnen het therapeutisch contact. 

Bij Apanta-academy kun je de basis- en verdiepingsopleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie volgen. De opleidingen tot EFT-therapeut die in het verlengde liggen hiervan, kun je sinds september 2019 bij EFTiN volgen. Je kunt EFT-opleidingen en masterclasses tijdens of na de opleiding tot PEP-therapeut volgen. Apanta-academy en EFTiN zijn als opleidingsinstituten zijn nauw met elkaar verbonden. Emotion Focused Therapy Level I en II zijn tevens erkend als specialisatie binnen de opleiding tot Persoonsgericht Experiëntieel Psychotherapeut.

Meer informatie over EFTiN en het cursusaanbod in EFT is te vinden via: www.eftin.nl