Wat is persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie?

Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (voorheen Cliëntgerichte Psychotherapie) is gericht op een proces van groei en ontwikkeling. Klachten worden effectief bestreden en ook de algemene levensstandaard van een cliënt - in termen van geluk, zingeving en gezondheid - gaat omhoog. Hierdoor is de kans op terugval en symptoomverschuiving minder dan bij andere therapievormen.

Emoties een plaats geven

Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie is primair persoonsgericht en niet uitsluitend symptoom- of klachtgericht. Het helpt de cliënt emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en te veranderen.

Bewust worden van keuzes

Bij persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie is het uitgangspunt dat mensen zelf kunnen - en in existentiële zin ook moeten - kiezen en weten wat zij doen, denken en laten. De therapeut helpt de cliënt de eigen gedachten, gevoelens en motieven te onderkennen, te ervaren, serieus te nemen en te onderzoeken. De gewenste klachtreductie is een gevolg van deze bredere persoonsgerichte benadering, niet het doel op zich. Vanzelfsprekend wordt ook aandacht besteed aan de klachten.

Zichzelf worden

De therapeut helpt de cliënt om emoties, gedachten in samenhang te brengen met de eigen situatie en geschiedenis. De cliënt leert zichzelf beter kennen, leert eigen mogelijkheden benutten en leert om te gaan met beperkingen. Cliënten in persoonsgerichte psychotherapie spreken vaak van meer gaan samen vallen met zichzelf, meer authentiek kunnen leven. Hierdoor zullen symptomen en klachten uiteindelijk verdwijnen.

Eigen kracht van de cliënt

De eigen kracht van de cliënt het uitgangspunt. Niet de therapeut leert de cliënt wat hij moet doen, maar de cliënt zelf ontdekt wat hij wil en kan. De therapeut is niet een leermeester of dokter, maar een begeleider en katalysator van een ontwikkelingsproces van de cliënt, waarbij blokkades worden opgeheven en mogelijkheden en voorkeuren ontdekt.

Aanwezig zijn in de relatie

Methodisch staat de accepterende en empathische houding van de therapeut centraal. De  therapeut is zelf authentiek aanwezig in de werkrelatie met de cliënt en is zijn eigen therapeutisch instrument.

Binnen deze emotioneel intensieve werkrelatie richt de therapeut zich samen met de cliënt op een aandachtige exploratie van klachten en psychische problemen. Dit gebeurt tegen de achtergrond van de levensloop van de cliënt en met oog voor de huidige omstandigheden en het toekomstperspectief. De cliënt leert zijn gevoelens en gedachten te waarderen en accepteren en wordt zich bewust van keuzes die hij heeft gemaakt en nog kan gaan maken.

Voor wie is Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie geschikt ?

Persoonsgerichte experiëntiële therapie kan effectief zijn bij behandeling van volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren. Zowel bij lichte en eenvoudige problematiek, als complexe stoornissen en bij ernstig getraumatiseerde mensen. De therapie wordt vaak ingezet bij:

  • Stemmings- en angstklachten
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Posttraumatische klachten
  • Gezins- en relatieproblemen
  • Hechtings- en ontwikkelingsproblematiek
  • Psychosomatische problematiek