Interview Hanneke Groenen

De kracht van de therapeutische relatie

Wat geeft jou inspiratie? 
De gedachte dat we allemaal mensen zijn en dat de grens tussen cliënt en behandelaar niet zo groot is. Het kunnen kleine momenten zijn in je leven die het verschil maken. En als er dan een fase in iemands leven komt waarin hulp nodig is, dan ligt er een belangrijke opdracht om ervoor te zorgen dat die hulp er is. Beschikbaar, afgestemd, zorgvuldig en deskundig. 

Wanneer kwam je zelf in aanraking met het persoonsgerichte experiëntiële werken?
Tijdens je opleiding en later in het werken met cliënten, kom je natuurlijk met verschillende methodieken in aanraking. Ik heb me persoonlijk altijd thuis gevoeld bij de cliëntgerichte visie. Voor mij voelt dat als dichtbij en intuïtief. Wanneer ik met cliënten in gesprek ga, word voor mij keer op keer het belang van de therapeutische relatie bevestigd. 

Waarom boeit het persoonsgerichte werken je zo?
De kracht van de relatie en de therapeutische houding is binnen deze visie heel belangrijk. Daarin ben je nooit uitgeleerd. Het is uitdagend voor jezelf als behandelaar. Het roept op tot bescheidenheid en vraagt tegelijkertijd veel van je reflectie en persoonlijke groei. 

Wat wil je met Apanta-academy bereiken?
Ik zie ons kleinschalige opleidingsinstituut als een inspirerende plek waar GGZ-behandelaren zich kunnen laven aan kennis en ervaring in het persoonsgerichte experiëntiële gedachtengoed.  Een fijne plek die ruimte geeft aan behandelaren om zelf te groeien, vanuit waar ieder is: leren in vrijheid. Mijn visie is dat dit bijdraagt aan duurzame geestelijke gezondheidszorg.