Basisopleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

Deze basisopleiding biedt een intensieve kennismaking met zowel de theorie als de praktijk van de persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie (voorheen cliëntgerichte psychotherapie). Naast het bestuderen en bespreken van de literatuur ligt de nadruk op het oefenen met - en eigen maken van - de persoonsgerichte experiëntiële manier van werken door middel van rollenspelen, demonstraties, videomateriaal en door cursisten ingebrachte casuïstiek.

De 3 basisprincipes van deze stroming –empathie, echtheid en onvoorwaardelijk respect – en de therapeutische relatie komen uitgebreid aan bod. Verder wordt aandacht besteed aan de historische ontwikkeling en het mensbeeld van het persoonsgerichte perspectief. Met name de proces-experiëntiële stroming binnen de persoonsgerichte therapie wordt verder uitgewerkt. Tot slot wordt aandacht besteed aan indicatiestelling, psychopathologie en de behandeling van verschillende probleemgebieden binnen het persoonsgericht experiëntieel werken.

Werkwijze

De opleiding bestaat uit 5 cursusdagen. Er zijn telkens 2 sessies van 3 uur op één cursusdag gepland, van 09:30 - 12:30 uur in de ochtend en van 13:30 – 16:30 uur in de middag. Tussen de dagdelen wordt een heerlijke lunch verzorgd.

Vaste onderdelen van ieder dagdeel zijn:
 

  • Presentatie van de verplichte literatuur per toerbeurt verzorgd door een cursist.
  • Plenaire bespreking van de verplichte literatuur.
  • Rollenspelen, oefeningen gericht op het vertrouwd raken met- en het inoefenen van bepaalde interventies en casuïstiekbespreking ingebracht door cursisten.
  • Groepsdemonstraties, DVD’s.

Voor wie?

Deze basisopleiding is bedoeld voor mensen werkzaam in de GGZ – die beschikken over een WO-opleiding Psychologie (of aanverwant). HBO-opgeleiden werkzaam in de ggz kunnen ook deelnemen, mits zij zowel over specifieke nascholing en specialisatie, als relevante werkervaring beschikken.

Accreditatie

De opleiding is goedgekeurd in de opleidingsroute naar het volwaardig lidmaatschap van de vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP) en tevens in het kader van de 5-jaarlijkse herregistratie. Voor de gehele opleidingsroute kun je kijken op opleidingsroute (vpep.nl).

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • De Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPeP) - 30 punten
  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) - 30 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) - 35 punten 
  • Het Nederlands Instituut van Psychologen - Eerstelijnspsychologie (NIP-ELP) - 45 punten
  • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) (NIP/NVO, geldig voor SKJ-herregistratie) - 30 punten voor herregistratie en opleiding - behandeling, 19 punten voor opleiding - extra literatuurstudie
  • Indien van toepassing voor een van de cursisten kan accreditatie aangevraagd worden bij de Landelijke Vereniging van Psychiaters (NVvP, 26 punten). Hiervoor gelden mogelijk extra kosten (maximaal 5% van het cursusgeld). 

Wil je meer informatie over de accreditatie van deze opleiding? Mail naar: info@verwijder-dit.apanta-academy.nl 

Praktisch

Data BPEP 2025: woensdagen 29 januari, 12 februari, 5 en 19 maart en 2 april 2025.

Docent: Wendy Schapendonk, cliëntgericht psychotherapeut docent / opleider (BIG)

Groepsgrootte: maximaal 12 personen 

Prijs 2025: €1.643,- (inclusief uitgebreide lunch, koffie, thee en water)

Korting: VPeP-leden krijgen 10% korting. Zie de website van VPeP voor de gehele kortingsregeling: www.vpep.nl

Locatie: Apanta-academy te Eindhoven

Meer weten?

Wil je op de hoogte gehouden worden wanneer nieuwe data bekend zijn? Of heb je andere vragen? Mail vrijblijvend naar info@verwijder-dit.apanta-academy.nl