Over Apanta-academy

Apanta-academy is het opleidingsinstituut van Apanta-ggz. De academy wil professionals in de geestelijke gezondheidszorg inspireren en opleiden. Het accent ligt daarbij op het persoonsgerichte, experiëntiële en systemische gedachtegoed.

Erkende opleidingen

De opleidingen die Apanta-academy aanbiedt, zijn erkend door VPEP, Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie, en worden geaccrediteerd. Er wordt altijd accreditatie aangevraagd bij o.a. FGzPt, NVP, NIP en VPeP.

Apanta-academy is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Maak kennis met onze docenten

De docenten die lesgeven bij Apanta-academy zijn allen expert in hun vakgebied en erg gedreven om hun kennis en ervaring over te brengen aan onze cursisten.

Onze docenten