Over Apanta-academy

Apanta-academy is het opleidingsinstituut van Apanta-ggz. De academy wil professionals in de geestelijke gezondheidszorg inspireren en opleiden. Het accent ligt daarbij op het persoonsgerichte, experiëntiële en systemische gedachtegoed.

Samenwerking met EFTiN

Apanta-academy werkt nauw samen met EFTiN, een opleidingsinstituut voor Emotion Focused Therapy (EFT). Na afronding van de opleiding tot Persoonsgericht Experientieel Psychotherapeut, is de opleiding tot EFT-therapeut bij EFTiN te volgen. 

Meer informatie: www.eftin.nl 

Erkende opleidingen

De opleidingen die Apanta-academy aanbiedt, zijn erkend door VPEP, Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie, en worden geaccrediteerd. Er wordt altijd accreditatie aangevraagd bij o.a. FGzPt, NVP, NIP en VPeP.

Apanta-academy is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor:

  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) - 26 punten
  • Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) - 63 punten
  • De Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) - 12 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) - 39 punten
  • de Landelijke Vereniging van Psychiaters (NVvP) - 36 punten

Maak kennis met onze docenten

De docenten die lesgeven bij Apanta-academy zijn allen expert in hun vakgebied en erg gedreven om hun kennis en ervaring over te brengen aan onze cursisten.

Onze docenten