Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

Eerst de persoon, dan de klacht. Dat is het uitgangspunt van Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie. Bij Apanta leert u werken met deze vorm van therapie, die gericht is op een proces van groei en ontwikkeling. De therapeut helpt de cliënt om zichzelf te worden. Hierdoor zullen de klachten uiteindelijk verdwijnen. Maak kennis met onze uitdagende leeromgeving!

Lees meer

 

Basisopleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie in het kort

Leg de basis voor het zelfstandig beoefenen van persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie en leer psychische problemen begrijpen vanuit de eigen  leef- en ervaringswereld van de cliënt. Het werken vanuit de drie basiscondities: empathie, echtheid en onvoorwaardelijke acceptatie, brengt een proces op gang van ontwikkeling en groei. In deze basiscursus zal daar veel mee geoefend worden om dit echt goed te leren en zo de therapeutische relatie optimaal te kunnen inzetten.

Lees alles over de basisopleiding

Aan verdieping toe? Doe de voortgezette opleiding!

De voortgezette cursus biedt verdieping van zowel de theorie als de praktijk van de persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie. De drie basisprincipes van deze stroming – empathie, echtheid en onvoorwaardelijk respect – worden verder uitgediept,  geïntegreerd en aangevuld met specifieke houdingsaspecten.

Lees alles over deze opleiding

Persoonsgerichte Experiëntiële psychotherapie werkt

Welke therapeuten zijn het meest effectief? Degenen die authentiek zijn en die respectvol, betrokken en empathisch met de cliënt omgaan. Juist deze attitudes zijn de basisprincipes van deze psychotherapie.

Lees verder

Eerstvolgende startdatum
Een opleiding volgen? Meld je direct aan!

Wil je geïnspireerd worden door onze deskundige docenten en lessen volgen in kleine groepen in een boeiende leeromgeving? Meld je dan direct aan! 

Direct aanmelden