Interview Claude Missiaen

"Accepteren, empathie en authenticiteit vormen de zee waarin we zwemmen. Wanneer we contact maken met diepere lagen dan is dat altijd verrassend. Je gaat namelijk aan de slag met wat je nog niet weet. Hierdoor komen er vaak ontroerende lagen naar boven. Daardoor is het altijd boeiend."


Claude Missiaen


 

Focusing als rode draad in mijn leven

Claude ziet zichzelf in de nazomer van zijn loopbaan. Hij is gehuwd, heeft 3 kinderen en inmiddels ook 2 kleinkinderen waar hij erg trots op is. Het persoonsgerichte en de existentiële thematiek vormen een rode draad in zijn leven. Hij zegt ermee doordrongen te zijn en wil het liefst alles vanuit een focusing houding benaderen.

Claude begint zijn verhaal bij de start van zijn loopbaan: op zijn 25e start hij direct na zijn psychologiestudie met een postgraduate opleiding Cliëntgerichte Therapie. Destijds stond hierin Rogers centraal. Toen voor het eerst Gendlin werd opgevoerd, kon hij dat niet meer loslaten. Hij legt uit: “Gendlin heeft het focusing ‘uitgevonden’: de therapievorm vindt zijn oorsprong in de lichamen van cliënten, het is niet bedacht in de hoofden van therapeuten. Dat is wat er zo waardevol aan is en wat het echt maakt.” Zowel in zijn eigen praktijk en als staflid bij de Katholieke Universiteit Leuven staat focusing altijd centraal. Intussen mag Claude zich coördinator van The International Focusing Institute (TIFI New York) noemen en certificeert hij wereldwijd behandelaren tot focusing therapeut. In Vlaanderen, waar Claude zijn thuisbasis heeft, neemt het persoonsgerichte gedachtengoed een grote vlucht. In Nederland wordt het tot zijn grote genoegen ook steeds meer omarmd

In mei 2022 heb je de Masterclass Interne Criticus gegeven bij Apanta-academy. Wat is er in jouw ogen zo interessant aan dit onderwerp?
“Iedereen heeft een interne criticus. Ik zie heel veel variaties: van vrij milde ‘interne coaches’ tot aan heel destructieve varianten. Het draait allemaal om de ervaring van de persoon zelf. Wat we tijdens de masterclass doen is gericht op de cliëntgerichte therapie; we sturen op het proces, niet op de inhoud en zeker niet alleen cognitief. Empathie is hierbij de sleutel. De werkwijze is beïnvloed door EFT, Voice Dialogue en uiteraard door het gedachtegoed van focusing. Dit alles samen zorgt voor een vrij eenvoudige methodiek: een sobere werkwijze, maar wel een heel authentieke.

Accepteren, empathie en authenticiteit vormen de zee waarin we zwemmen. Wanneer we contact maken met diepere lagen dan is dat altijd verrassend. Je gaat namelijk aan de slag met wat je nog niet weet. Hierdoor komen er vaak ontroerende lagen naar boven. Daardoor is het altijd boeiend. Ook voor mij als docent is het altijd spannend hoe een masterclass verloopt. Doordat ik zelf ouder word, voel ik des te meer de behoefte de vruchten van mijn eigen ontwikkelingen en investeringen te plukken en uit te delen. Ik ben me dan ook meer gaan toespitsen op therapeuten die al wat langer in het vak zitten. De interactie en leren van elkaars ervaringen, zorgt er keer op keer voor dat het vak mij blijft boeien.”

Al 10 jaar houdt Claude ‘trainingsmarathons’ in Polen. Ook hier geeft hij de masterclass Interne Criticus, waar therapeuten vanuit het hele land naartoe komen. Het is een belangrijk en waardevol project voor hem. Hij vertelt: “In Polen is men al heel lang open minded voor het cliëntgerichte gedachtengoed. Het land kent een roerige geschiedenis en zit nog steeds wat verscholen in de wereld. Het is bijzonder om juist daar de cliëntgerichte gedachte uit te werken. Ik voel mij een rijk man dat ik al zo veel interne criticussen over de hele wereld heb mogen ontmoeten.”

In mei 2024 doceer je weer de Masterclass Existentiële Demonen bij Apanta-academy. Hoe heb je dat eerder ervaren?
“Met Existentiële Demonen raak je nog een diepere laag. We behandelen vragen als ‘Wat is de zin van mijn leven’ en ‘Voor welke keuzes ben ik voor verantwoordelijk?’ Het zijn grote thema’s die een drempel kunnen vormen om goed naar jezelf te kijken. Het vraagt moed om je eigen demonen in de ogen te kijken. De cursisten bij Apanta-academy waren heel open en bereidwillig, de sfeer was heel prettig. De cursusgroep was vrij klein o.a. door de corona-maatregelen. Dat ben ik niet gewend, maar het was een hele fijne ervaring. Wat ik ook niet ben gewend is dat ik zo vriendelijk werd onthaald. Bij Apanta-academy, maar ook in het hotel waar ik verbleef en waar de keuken door patiënten gerund werd. Het voelde als een luxe ervaring om in woord en daad te worden bijgestaan. Als docent is het toch altijd spannend: het is heel delicaat en je weet dat de cursus emotioneel kan worden. Als de randvoorwaarden dan zo goed vervuld worden, geeft dat veel comfort. Ik kijk er naar uit om in mei 2024 weer naar Apanta-academy te komen.”