Aanmelden incompany training

Onlangs vroegen we behandelaren via een enquête over hun wensen voor opleidingen. Zo konden wij peilen of er behoefte is aan scholing die we via Apanta-academy kunnen organiseren. Voor een basisopleiding schematherapie en/of bijscholing Suïcidaliteit willen we je vragen direct je interesse verder kenbaar te maken, zodat we concretere plannen kunnen maken. Dit kun je doen op deze pagina. 

Wat houdt deze vooraanmelding in? 
Wanneer we een inschrijfformulier ontvangen, houden we jou uiteraard op de hoogte als we meer weten over de invulling en data van de door jou opgegeven cursus(sen). We vragen je dan uiteraard of je nog steeds mee wilt doen. Daarna pas dien je je definitief aan te melden zodat we ook de benodigde informatie voor accreditatie kunnen regelen. Deze aanmelding betekent dus niet dat je sowieso meedoet als de cursus van start gaat. 


 

Graag inventariseren we de interesse voor het volgende aanbod

Basisopleiding Schematherapie
Er lijkt voldoende animo voor deze opleiding. We gaan de mogelijkheden onderzoeken. Het streven is om deze opleiding in het voorjaar van 2022 te geven.

Suïcidaliteit (preventie, taxatie, interventies)
Vanuit het management vinden we het natuurlijk ook belangrijk dat behandelaren zich competent voelen rond dit lastige onderwerp. Gedacht wordt aan scholing op de CASE methodiek. Het streven is om deze najaar 2021 te geven. 


 

Inschrijfformulier voor incompany aanbod Apanta-academy

Voorlopige aanmelding voor een incompany cursus