Voortgezette Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

Binnen de emotioneel intensieve werkrelatie richt men zich samen op een aandachtige exploratie van symptomen, klachten en/of psychische problemen.
 

De opleiding in het kort

Binnen de voortgezette opleiding borduren we voort op wat in de basiscursus geleerd. De opleiding biedt een intensieve verdere kennismaking met en verdieping van zowel de theorie als de praktijk van de persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie.

Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie helpt de cliënt emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken. Men leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden benutten en om te gaan met beperkingen waardoor symptomen verdwijnen. Methodisch staan de houding van de psychotherapeut en de werkrelatie met de cliënt centraal. Binnen deze emotioneel intensieve werkrelatie richt men zich samen op een aandachtige exploratie van symptomen, klachten en/of psychische problemen. Dit doet men tegen de achtergrond van de levensloop van de cliënt en met oog voor zijn huidige omstandigheden en toekomstperspectief.
Cursisten worden opgeleid tot het zelfstandig kunnen uitoefenen van persoonsgerichte experiëntiële psychotherapieën. De drie basisprincipes van deze stroming – empathie, echtheid en onvoorwaardelijk respect – die worden gezien als ‘noodzakelijk maar onvoldoende’ worden verder uitgediept, geïntegreerd en aangevuld met specifieke houdingsaspecten en interventies om een breed spectrum van psychische stoornissen te kunnen behandelen.

Het accent zal methodisch liggen op de experiëntiële psychotherapie en Emotion-Focused Therapy (EFT). Naast het intensief bestuderen en bespreken van de literatuur ligt de nadruk op het oefenen met – en eigen maken van – de cliëntgerichte manier van werken door middel van rollenspelen, demonstraties, DVD-materiaal en door cursisten ingebrachte casuïstiek.

Voor wie?

Deze verdieping is gericht op (Klinische en GZ-)Psychologen, Psychotherapeuten en Psychiaters werkzaam in de GGZ die reeds een Basisopleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (BPEP) hebben gevolgd. 

HBO-opgeleiden die werkzaam zijn in de ggz kunnen de VPEP ook volgen, mits zij zowel over specifieke nascholing en specialisatie, als over relevante werkervaring beschikken. De basisopleiding is ook hier een vereiste.

Apanta-academy biedt tevens de Basisopleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (BPEP) aan. 

Accreditatie

De opleiding is goedgekeurd in de opleidingsroute naar het volwaardig lidmaatschap van de vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP) en tevens in het kader van de vijfjaarlijkse herregistratie. Voor de gehele opleidingsroute kun je kijken op opleidingsroute (vpep.nl).

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) - 30 punten
 • Het Nederlands Instituut van Psychologen - Eerstelijnspsychologie (NIP-ELP) - 45 punten
 • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) (NIP/NVO, geldig voor SKJ-herregistratie) - 30 punten voor herregistratie, 15 punten voor opleiding - behandeling
 • De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) - 38 punten
 • De Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPeP) - 30 punten
 • Indien van toepassing voor een van de cursisten kan accreditatie aangevraagd worden bij de Landelijke Vereniging van Psychiaters (NVvP). Hiervoor gelden mogelijk extra kosten (maximaal 5% van het cursusgeld). 

Wil je meer informatie over de accreditatie van deze opleiding? Mail naar: info@verwijder-dit.apanta-academy.nl

Praktisch

Data Voortgezette PEP najaar 2024 (5 dagen):  4 en 25 september, 16 oktober, 6 en 27 november 2024

Data Voortgezette PEP najaar 2025 (5 dagen): 17 september, 8 en 29 oktober, 19 november en 10 december 2025

Docent: Wendy Schapendonk, cliëntgericht psychotherapeut docent / opleider (BIG)

Groepsgrootte: maximaal 12 personen

Prijs: € 1.565,- (inclusief uitgebreide lunch, koffie, thee en water)

Korting: VPeP-leden krijgen 10% korting. Zie de website van VPeP voor de gehele kortingsregeling: www.vpep.nl

Locatie: Apanta-academy te Eindhoven

Voorwaarden Apanta Incompany

Let op: Voor dit cursusaanbod zijn er een beperkt aantal plekken beschikbaar voor collega's van Apanta. 

 • Prijs:
  * Wanneer je de opleiding gaat volgen t.b.v. de SKJ-registratie geldt geen terugbetalingsregeling. Apanta vergoedt de opleiding in tijd en geld.
  * In andere gevallen maak je met je leidinggevende de afspraken over de vergoeding van tijd en geld en over de terugbetalingsregeling.
 • Aantal plaatsen voor interne collega's: de eerste vijf plekken van deze cursus kunnen ingevuld worden door collega’s. Tevens staat de opleiding open voor externe behandelaren buiten Apanta. Wanneer er 3 maanden voor de start nog plekken vrij zijn, mogen deze ook door Apanta-collega's worden ingevuld. We proberen altijd de beschikbare plekken eerlijk te verdelen. Het kan dus zijn dat je je inschrijft en je niet direct de eerstvolgende cursusdata kan starten. Uiteraard word je hiervan op de hoogte gesteld, wanneer dit het geval is. Heb je hier vragen over, mail dan naar info@verwijder-dit.apanta-academy.nl
 • Aanmelden: collega's melden zich aan via het Incompany inschrijfformulier van Apanta-academy.

Wanneer je je inschrijft, ga je akkoord met de Academy-incompany inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden. Ook is de Apanta terugbetalingsregeling van toepassing. 


Direct aanmelden Apanta-Incompany