Verdieping Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

De baas van de werkplaats en de kunst van differentiële relatieopbouw

De opleiding in het kort

Terugkerend komt uit onderzoek dat het kunnen opbouwen en aangaan van een stevige werkalliantie voor een groot gedeelte de effectiviteit van therapie bepaalt. Tevens constateren we in de klinische praktijk wanneer het therapeutisch proces niet naar wens verloopt, dit doorgaans niet over inhoud of techniek gaat maar vrijwel altijd over de therapeutische relatie.

Uitgaande van de universele factoren van psychotherapie en de cliëntgerichte basisvariabelen in het bijzonder, richten we ons in deze cursus specifiek op de opbouw van de therapeutische relatie en met name als de relatie in de knel komt. Deze cursus gaat niet over kennisoverdracht in engere zin maar om het complexe samenspel in de ontmoeting tussen therapeut en cliënt te leren doorgronden en vakmatig te leren benaderen.

We richten ons op het van binnenuit leren herkennen en omgaan met de niet transparante aspecten van de relatie. Dé aspecten die tot stagnatie en/of breuken leiden én veelal vooruitgang in de weg staan. We verkennen de met het blote oog niet direct waarneembare gelaagde dynamiek, vooral wanneer de hechtingsgeschiedenis van de cliënt en therapeut verstrikt (kunnen) raken. 

De centrale vraag waarover we ons zullen buigen is: hoe kun je vanaf start van de behandeling in iedere fase van het therapeutisch proces een kloppende werkrelatie aanbieden en opbouwen, ook als niet alles deelbaar en bespreekbaar is. Het reguleren van afstand en nabijheid, de kracht en het belang van de meta-positie én het onderscheid leren maken tussen relatie en inhoud bewerken, zijn belangrijke aspecten die we zullen belichten.

Daarnaast maken we o.a. gebruik van het concept ‘differentiële relatie-opbouw’ geïntroduceerd door Rainer Sachse. De kern van dit concept biedt de mogelijkheid aan therapeuten om wezenlijk te leren begrenzen én tevens hun eigen levendigheid op te zoeken waardoor het therapeutisch contact aan echtheid en creativiteit wint. Een helder kader met concrete handvatten die kunnen helpen een impasse te doorbreken.

Werkwijze

De opleiding bestaat uit 5 cursusdagen. Er zijn telkens twee sessies van 3 uur op één cursusdag, van 09:30 - 12:30 uur in de ochtend en van 13:30 – 16.30 uur in de middag. 

De opleiding is opgebouwd uit:

 

 • Bestudering literatuur (voorbereiding deelnemers)
 • Presentatie van de docent
 • Oefeningen onder begeleiding van de docent
 • Uitwerken van casuïstiek aan de hand van de aangeboden theoretische kader

Voor wie?

Deze verdieping is gericht op (Klinische en GZ-)Psychologen, Psychotherapeuten en Psychiaters werkzaam in de GGZ die reeds een Basisopleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (BPEP) hebben gevolgd. 

HBO-opgeleiden die werkzaam zijn in de ggz kunnen de VPEP ook volgen, mits zij zowel over specifieke nascholing en specialisatie, als over relevante werkervaring beschikken. De basisopleiding is ook hier een vereiste.

Apanta-academy biedt tevens de Basisopleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (BPEP) aan. 

Accreditatie

De opleiding is goedgekeurd in de opleidingsroute naar het volwaardig lidmaatschap van de Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP) en tevens in het kader van de vijfjaarlijkse herregistratie. Voor de gehele opleidingsroute kun je kijken op opleidingsroute (vpep.nl).

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) - 30 punten
 • Het Nederlands Instituut van Psychologen - Eerstelijnspsychologie (NIP-ELP) - 45 punten
 • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) (NIP/NVO, geldig voor SKJ-herregistratie) - 30 punten voor herregistratie, 15 punten voor opleiding - behandeling
 • De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) - 38 punten
 • De Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPeP) - 30 punten
 • Indien van toepassing voor een van de cursisten kan accreditatie aangevraagd worden bij de Landelijke Vereniging van Psychiaters (NVvP). Hiervoor gelden mogelijk extra kosten (maximaal 5% van het cursusgeld). 

Wil je meer informatie over de accreditatie van deze opleiding? Mail naar: info@verwijder-dit.apanta-academy.nl

Praktisch

Volgende data VPEP (verdieping) volgen zsm

Docent: José Stauvermann, psychotherapeut (BIG)

Groepsgrootte: maximaal 12 personen

Prijs: € 1.520,- (inclusief uitgebreide lunch, koffie, thee en water)

Korting: VPeP-leden krijgen 10% korting. Zie de website van VPeP voor de gehele kortingsregeling: www.vpep.nl

Locatie: Apanta-academy te Eindhoven

Voorwaarden Apanta Incompany

Let op: Voor dit cursusaanbod zijn er een beperkt aantal plekken beschikbaar voor collega's van Apanta. 

 • Prijs:
  * Wanneer je de opleiding gaat volgen t.b.v. de SKJ-registratie geldt geen terugbetalingsregeling. Apanta vergoedt de opleiding in tijd en geld.
  * In andere gevallen maak je met je leidinggevende de afspraken over de vergoeding van tijd en geld en over de terugbetalingsregeling.
 • Aantal plaatsen voor interne collega's: de eerste vijf plekken van deze cursus kunnen ingevuld worden door collega’s. Tevens staat de opleiding open voor externe behandelaren buiten Apanta. Wanneer er 3 maanden voor de start nog plekken vrij zijn, mogen deze ook door Apanta-collega's worden ingevuld. We proberen altijd de beschikbare plekken eerlijk te verdelen. Het kan dus zijn dat je je inschrijft en je niet direct de eerstvolgende cursusdata kan starten. Uiteraard word je hiervan op de hoogte gesteld, wanneer dit het geval is. Heb je hier vragen over, mail dan naar info@verwijder-dit.apanta-academy.nl
 • Aanmelden: collega's melden zich aan via het Incompany inschrijfformulier van Apanta-academy.

Wanneer je je inschrijft, ga je akkoord met de Academy-incompany inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden. Ook is de Apanta terugbetalingsregeling van toepassing. 


Direct aanmelden Apanta-Incompany