Individuele behandelingen

In een individuele behandeling heb je gesprekken met jouw therapeut alleen. Hierin werk je heel gericht aan de doelen en thema’s die voor jou van belang zijn.

Individuele therapie

Bij individuele therapie werk je, samen met jouw therapeut in één-op-één sessie aan jouw doelen. Je krijgt inzicht in wat er precies met je aan de hand is en wat je daar zelf aan kunt doen. Je leert om beter om te gaan met klachten. Soms krijg je opdrachten mee naar huis die je kunt toepassen in het dagelijks leven. Tijdens de individuele therapie richt je je op het bereiken van de behandeldoelen die in het adviesgesprek zijn afgesproken. De individuele therapie kan zowel in de vorm van gesprekstherapie als meer ervaringsgericht in de vorm van PMT plaatsvinden.

Psychomotorische therapie (PMT)

Binnen PMT wordt wel gepraat echter het lichaam en ‘het doen’ staan centraal. Middels ervaringsgerichte werkvormen leer je jezelf beter kennen en krijg je handvatten om op een andere manier met je problemen om te gaan. Via ‘het doen’ leer je lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen en leer je nieuwe manieren om je probleem te benaderen.

Methodieken

Bij de behandeling maken we gebruik van methoden waarvan de effectiviteit bewezen is. Belangrijk is dat de therapie je aanspreekt en dat deze aansluit bij jouw specifieke problematiek. Globaal maken we de volgende onderverdeling:

  • Inzichtgevende therapie

Met inzichtgevende therapie leggen we een verband tussen jouw klachten, de betekenis van belangrijke gebeurtenissen uit jouw leven en jouw persoonlijkheid. We onderzoeken conflicten in jezelf (bv ik wil dit graag, maar mag het niet van mezelf), die meespelen in het ontwikkelen van psychische klachten. Dit kan je klachten verminderen en het kan ander gedrag mogelijk maken.

  • Steunend structurerende therapie

Bij steunend structurerende therapie bekijken we hoe we opnieuw structuur in jouw leven kunnen aanbrengen. Dat verstevigt je basis. Het verwerken van bepaalde gevoelens en het leren omgaan met emoties zijn dan vaak de volgende stap. Een steunend structurerende behandeling is dus meer gericht op het zoeken naar manieren om de lasten van je problemen te verlichten en om herhaling te voorkomen.