Een groepsbehandeling: beter worden door en met anderen

Wil je jezelf beter leren kennen en leren van de ervaringen van anderen die soortgelijke problemen ervaren? Dan is groepstherapie voor jou een goede mogelijkheid. Het kan prettig zijn te ontdekken dat jij niet de enige bent die deze klachten ervaart. Samen met anderen kun je ervaringen delen en naar oplossingen zoeken.

Net zoals in individuele therapie werk je wel aan je individuele doelen. Je krijgt daarnaast inzicht in jouw eigen emoties en gedrag, vaak juist in interactie met anderen. Tijdens de bijeenkomsten is er afwisselend aandacht voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer komt de één meer aan bod, de andere keer de ander, maar vaak kun je ook veel leren van de andere groepsleden.

Wij maken onderscheid tussen twee soorten groepsbehandeling;

  • waarin het leren van vaardigheden centraal staat (bv Jong & Surfen op emoties en de psychoeducatiegroepen Autisme en ADHD)
  • waarin je jezelf ontwikkelt juist door deel te nemen aan het groepsproces en te praten over bepaalde thema’s (bv Jong & in je kracht, Jong & depressie).

Hoe ziet een therapiegroep eruit?

De vorm en inhoud van de therapiegroep is afhankelijk van de groep waaraan je deelneemt. Kijk voor een specifiekere uitleg bij de groepen.

Waarom kan een groep helpen?

De ervaring leert dat veel jongvolwassenen bij aanvang niet willen deelnemen aan groepsbehandeling. Moeite hebben met het sociale contact, niet de zorgen van anderen kunnen of willen horen of behoefte hebben aan meer persoonlijke aandacht zijn veelgehoorde opmerkingen. De stap zetten naar groepsbehandeling is daarmee niet voor iedereen even makkelijk.

Toch is onze ervaring dat behandeling in groepsverband een enorme meerwaarde heeft boven enkel individuele behandeling. In de groep gebeuren dingen die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Alle deelnemers hebben hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en moeilijkheden. Op grond daarvan reageren mensen op een bepaalde manier op anderen. Tijdens groepsbehandeling kun je oefenen in de veilige haven van de groep: met vaardigheden, met emoties, met zelfvertrouwen. Je leert zo ook hoe jijzelf op anderen reageert en kun je onderzoeken wat je daarmee wil.

In elke groep maken we altijd afspraken over privacy en gevoel van veiligheid. We zien erop toe dat iedereen die mee waarborgt.