Behandeling samen met jouw gezin

Tegenwoordig wordt gezinstherapie ook wel systeemtherapie genoemd. De term systeem duidt op de sociale omgeving waarvan ieder mens deel uitmaakt.

Wat is een systeem?

Met ‘systeem’ worden de mensen om ons heen bedoeld met wie we een band hebben. Iedereen maakt deel uit van verschillende sociale systemen: thuis, op school of in ons werk hebben we contact met andere mensen. Met sommige mensen hebben we een oppervlakkig contact, met anderen onderhouden we een intensieve of intieme relatie.

Samen in therapie

Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat je samen met je ouders of andere gezinsleden in therapie bent. Iedereen wordt betrokken bij het zoeken naar een oplossing voor je klacht. Vaak leidt gezinstherapie ertoe dat gezinsleden op een andere manier met elkaar omgaan. Een probleem wordt daardoor beter hanteerbaar of verdwijnt soms zelfs helemaal. Soms kunnen in de therapie bepaalde problemen direct worden opgelost. In andere situaties krijg je samen met jouw gezin handreikingen die je helpen om zelf oplossingen te vinden.

Verschillende mogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om samen met het gezin in behandeling te gaan: