Training CAARMS (Online)

Er kunnen 7 medewerkers vanuit het EDI-team van Apanta deelnemen aan de training. Het EDI-team bestaat uit 7 mededewerkers van Apanta met een spreiding over alle locaties en teams, met een zwaartepunt vanuit team Jong.


Comprehensive Assessment of At Risk Mental States (CAARMS) is het meetinstrument waarmee vastgesteld kan worden of iemand at risk is voor het ontwikkelen van een psychose. De uitkomst kan zijn: geen risico, Ultra Hoog Risico (UHR) of psychose. Bij een UHR-profiel is vroegtijdig cognitieve gedragstherapie bieden effectief en kostenbesparend in het voorkomen van een psychose. De CAARMS is een semigestructureerd interview, waarbij op basis van startvragen – omtrent allerlei psychoseklachten en subklinische varianten daarvan – een beeld wordt verkregen van de mate van psychopathologie op dit gebied. De CAARMS is in wetenschappelijk onderzoek gebruikt om UHR en psychose vroegtijdig te detecteren en is hierin effectief. De Zorgstandaard Psychose 2017 adviseert daarom om met dit instrument UHR te onderzoeken. Start training in maart 2024.

Doel

Training in het gebruik van de CAARMS aan de hand van DVD’s van interviews en vignetten.
Deelnemers aan de training worden na afloop in staat geacht om het instrument toe te passen voor de vaststelling van een ARMS.

Methode

Presentatie van theorie, DVD-demonstratie, oefeningen, rollenspelen, vaardigheidstoets.

Elke deelnemer neemt een CAARMS-interview af en brengt deze in tijdens een van de casusbesprekingen. Naast de casuïstiekbespreking staat in de 2e casusbespreking de bespreking centraal van 5 cases en de vooraf door de individuele deelnemers ingevulde formulieren t.b.v. de interrater-betrouwbaarheidstoetsing. Na de training interviewen de deelnemers samen met een ervaren collega gedurende 10 tot 15 interviews. Permanente intervisie en calibratie-trainingen om de interbeoordelaar-betrouwbaarheid te garanderen zijn noodzakelijk.

Voor wie?

We zoeken zeven collega’s van Apanta. We streven naar een vertegenwoordiging van alle zorgeenheden en beide locaties, waarbij het zwaartepunt van de capaciteit vanuit team Jong zal worden geworven.

Vooropleidingseisen:

Minimaal universitaire vooropleiding, goede kennis van psychopathologie, kennis en ervaring met diagnostiek en gesprekstechnieken en enige jaren werkervaring in de langdurige zorg / psychosezorg (psychologen, psychiaters, artsen).

De deelnemer wordt in staat geacht om niet-ondertitelde Engelse DVD’s te kunnen begrijpen en beoordelen. Voor een zinvolle deelname moet de deelnemer in de gelegenheid zijn om tijdens en na de training de CAARMS met cliënten at risk uit te voeren.

Literatuur

Digitale reader (o.a. manual, Nederlandse vertaling, instructie, beslisregels, scoreformulier).

De deelnemers ontvangen de CAARMS-NL-vertaling als PDF-bestand voor verder gebruik na de training.

Praktisch

 • Trainingsdagen (online)
  - woensdag 13 maart, van 08.30u tot 15.30u
  - vrijdag 15 maart, van 08.30u tot 15.30u
 • Terugkom ochtenden (online):
  - vrijdag 5 april, van 08.30u tot 12.30u
  - woensdag 24 april, van 08.30u tot 12.30u
 • Docent: Helga Ising
 • Bereidheid om structureel deel te nemen in het EDI-team van Apanta
 • Studie op kosten Apanta t.w.v. €1045,-
 • Directe lesuren gelden als werktijd
 • Terugbetalingsregeling geldig tot 1 jaar na afronden scholing.
 • Accreditatie NIP/NVO (K&J/OG herregistratie 17 pt, K&J/OG opleiding diagnostiek 8,5 pt) FGzPt (18 pt)

Aanmelden: stuur voor 19 januari een mail naar je manager & info@verwijder-dit.apanta-academy.nl waarin je aangeeft dat  je interesse hebt in het EDI-team. Geef daarin ook je voorkeur aan:

1. Scholing voor afname CAARMS
OF
2. Scholing voor afname CAARMS + CGT-ARMS


Wanneer je je inschrijft, ga je akkoord met de Academy-incompany inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden. Ook is de Apanta terugbetalingsregeling van toepassing.