Training CGT ARMS

Er kunnen 4 medewerkers vanuit het EDI-team van Apanta deelnemen aan de training. Het EDI-team bestaat uit 7 mededewerkers van Apanta met een spreiding over alle locaties en teams, met een zwaartepunt vanuit team Jong.


De cognitief-gedragstherapeutische vaardigheden vergroten op het gebied van casusformulering, metacognitieve psycho-educatie en behandeling van subklinische psychose symptomen.
Na afloop kan de deelnemer bij individuele cliënten een probleemformulering maken van de (subklinische) psychose-klachten en een CGT-behandelplan opstellen en uitvoeren conform het CGT-At Risk Mental State (ARMS)-protocol. Ook kan de deelnemer de klachten meten om het effect te monitoren.

Inhoud

Tijdens de training wordt de achtergrond, wetenschappelijke onderbouwing en rationale van het CGTARMS-protocol gepresenteerd zoals ontwikkeld binnen de EDIE-NL studie. Daarbij komen ook de belangrijkste concepten rondom vroegdetectie en het cognitieve model van psychose kort aan bod. De training richt zich vooral op de praktische uitvoering van het CGT-ARMS protocol omgaan met buitengewone ervaringen. Het doel van deze interventie is de lijdensdruk en hinder als gevolg van deze ervaringen verminderen, en zo ook de kans verkleinen dat die ervaringen het leven van de persoon gaan overheersen. Deze interventie bestaat uit psycho-educatie, een persoonsgerichte training in cognitieve tendensen en cognitieve gedragstherapie.

In de training worden presentatie, oefening, en het evalueren van ingebrachte video’s afgewisseld. Alle stappen in het protocol komen aan bod en worden geoefend:

 • samen begrijpen wat er allemaal speelt (inclusief klachten inventarisatie);
 • probleemformulering en hersteldoelen stellen, werken aan verandering (interventie);
 • en vasthouden en uitbouwen van hetgeen bereikt is.

Specifieke interventies worden geoefend, waarbij de focus ligt op het uitvoeren van gedragsexperimenten.

Eindtermen

 • Kennis en vaardigheden van algemeen gedragsbeïnvloedende (gespreks)technieken
 • Kennis van het cognitieve model van het ultrahoog risicoprofiel en van psychose
 • Specifieke therapeutische deelvaardigheden betreffende cognitieve gedragstherapie  gericht op het verminderen van de lijdensdruk onder en hinder van buitengewone ervaringen
 • Kennis van werkwijzen en procedures in een Vroegdetectie- en Vroegbehandelingsteam.

Werkwijze

Inleidingen, powerpoint-presentaties, discussies, huiswerkopdrachten, literatuurstudie, rollenspelen, eigen casus-inbreng, kennistoets, eindopdracht.

Docenten

De docenten zijn verbonden aan Stichting Cognitie en Psychose te Oegstgeest, ontwikkelaar en eigenaar van de training (gedachtenuitpluizen.nl).

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door de VGCt (25 pnt.) als nascholingscursus (25 uur; heraccreditatie cognitief gedragstherapeuten VGCt),door de FGzPt (24 pnt specialismen gz psycholoog) en kan worden aangevraagd bij de NVvP (eerder toegekende punten: 22 pnt. Nascholing psychiatrie).

Literatuur

- M. van der Gaag, T. Staring, D. Van den Berg, J. Baas (2013)
Gedachten Uitpluizen: Cognitief gedragstherapeutische protocollen bij psychotische klachten

- T. Staring, D. van den Berg, J. Baas, M. van der Gaag (2015)
Gedachten Uitpluizen Therapeutische Technieken en Vaardighedenboek
Stichting Cognitie en Psychose, Oegstgeest

- Y. de Jong, L. Cloudt, J. Dekker, I. Hajji, P. Leendertse, L. Oussoren, T. Staring, D. van den Berg (2023)

- Werkboek Bijzondere ervaringen, Stichting Cognitie en Psychose, Oegstgeest (downloaden via GU)

Praktisch en voorwaarden

 • Bereidheid om structureel deel te nemen in het EDI-team van Apanta
 • Voor iedere deelnemer geldt dat die tenminste een 100 uur basiscursus VGCt heeft afgerond (al dan niet integraal in de GZ-opleiding/VGCt-geaccrediteerd).
 • Deelnemer is getraind in de afname van de CAARMS
 • Studie op kosten Apanta t.w.v. €1245,-
 • Directe lesuren, reistijd en reiskosten gelden als werktijd
 • Terugbetalingsregeling geldig tot 1 jaar na afronding scholing.
 • Accreditatie is toegekend door de VGCt (25 pnt.) als nascholingscursus (25 uur; heraccreditatie cognitief gedragstherapeuten VGCt), en door het NIP (K&J) /NVO (OG) en is aangevraagd bij de FGzPt (specialismen gz psycholoog).
 • Locatie van de cursus: nog nader te bepalen. Meer informatie:
 • Training CGT - Ultra High Risk - FortaOpleidingen - FortaOpleidingen

Aanmelden: stuur voor 19 januari een mail naar je manager & info@verwijder-dit.apanta-academy.nl waarin je aangeeft dat  je interesse hebt in het EDI-team. Geef daarin ook je voorkeur aan:

1. Scholing voor afname CAARMS
OF
2. Scholing voor afname CAARMS + CGT-ARMS


Wanneer je je inschrijft, ga je akkoord met de Academy-incompany inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden. Ook is de Apanta terugbetalingsregeling van toepassing.