Jong & autisme

Psycho-educatiecursus voor jongeren die meer willen weten over hun Autisme 

Je hebt onlangs de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) gekregen. Hoewel de diagnose je handvatten geeft om gericht aan je functioneren te werken, is niet altijd meteen duidelijk wat het hebben van een ASS in de praktijk betekent. Door deze cursus krijg je een beter beeld van de impact op je dagelijks leven en leer je hoe je positief met je ASS om kunt gaan.

 

Hoe werkt het?

In deze cursus krijg je informatie over wat er vanuit de wetenschap bekend is over ASS en aan de hand van oefeningen leer je hoe ASS er bij jezelf en anderen uitziet. In de groepsbijeenkomsten worden de oefeningen nabesproken, wordt stilgestaan bij herkenning onderling en is er ruimte voor thema’s zoals zelfstandigheid en sociale contacten.    

Wat is het effect?

 

Je ontwikkelt een positief zelfbeeld en krijgt meer zicht op de invloed van de autismespectrumstoornis op je dagelijks leven.

Iets voor jou?

Deze groep is wat voor jou als je tussen de 16 en 24 jaar bent en de diagnose ASS hebt gekregen. 

Praktisch

  • 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur
  • 1 betrokkenen bijeenkomst
  • 4 ouderbijeenkomsten (verspreid over de periode)
  • Gemiddeld 8 tot 14 deelnemers
  • Begeleid door professionals van Apanta-jong
  • Apanta locatie, Eindhoven

Meer informatie en aanmelden

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze of een andere groepstraining, kun je dit bespreken met je behandelaar. Samen kun je onderzoeken of deze training bij jou en je wensen voor behandeling past. Je krijgt vervolgens een intakegesprek waarin je samen met een behandelaar de doelen bepaalt waaraan je in de groep wilt werken.