De rol van ADHD in uw dagelijs leven

Psycho-educatiecursus "ADHD"

De psycho-educatiegroep ADHD is voor volwassenen met een aandachtstekortstoornis, met of  zonder hyperactiviteit. In de cursus leert u wat ADHD betekent en wat voor behandelmogelijkheden er zijn.

Hoe werkt het?

In groepsverband wordt aandacht besteed aan het inzicht krijgen in de kenmerken van ADHD en wat u bij uzelf herkent. U leert hoe de hersenen functioneren van mensen met ADHD en hoe medicatie werkt voor de kernsymptomen van ADHD. Er wordt besproken wat voor effecten ADHD heeft op verschillende levensgebieden  (zoals relaties, zelfbeeld en communicatie). Verder worden in deze groep ervaringen uitgewisseld.

Wat is het effect?

Tijdens de cursus ontwikkelt u een helder zelfbeeld en krijgt u meer inzicht in de invloed van ADHD op uw dagelijks leven.

Iets voor u?

De cursus ‘PE-ADHD’ is bedoeld voor mensen die de diagnose ADHD hebben gekregen en verder willen onderzoeken wat dit betekend voor henzelf (acceptatieproces) en willen weten of er verdere behandeling  nodig is en wat het beste aansluit bij hen. 

Praktisch

  • 4 wekelijkse groepsbijeenkomsten van 2 uur.
  • 4de  bijeenkomst is een bijeenkomst waarvoor u betrokkenen kunt uitnodigen 
  • 8 tot 12 deelnemers

Meer informatie en aanmelden

Er zijn twee manieren:

  • U bent reeds bij Apanta in behandeling en wordt  door een psycholoog van Apanta doorverwezen naar de groep. U wordt dan op de wachtlijst geplaatst en voor de eerstvolgende groep uitgenodigd.
  • U hebt de diagnose ADHD maar u bent niet bij Apanta in behandeling. U kunt zich dan aanmelden via de website van Apanta. Voor de aanmelding hebt u een verwijsbrief van de huisarts  nodig en een kopie van het onderzoek naar ADHD. Het is van belang dat u op het aanmeldformulier duidelijk aangeeft dat u  zich voor deze groep aanmeldt.