De rol van ADHD in je dagelijks leven

Psycho-educatiecursus "ADHD"

De psycho-educatiegroep ADHD is voor volwassenen met een aandachtstekortstoornis, met of  zonder hyperactiviteit. In de cursus leer je wat ADHD betekent en wat voor behandelmogelijkheden er zijn.

Hoe werkt het?

In groepsverband wordt aandacht besteed aan het inzicht krijgen in de kenmerken van ADHD en wat je bij jezelf herkent. Je leert hoe de hersenen functioneren van mensen met ADHD en hoe medicatie werkt voor de kernsymptomen van ADHD. Er wordt besproken wat voor effecten ADHD heeft op verschillende levensgebieden  (zoals relaties, zelfbeeld en communicatie). Verder worden in deze groep ervaringen uitgewisseld.

Wat is het effect?

Tijdens de cursus ontwikkel je een helder zelfbeeld en krijg je meer inzicht in de invloed van ADHD op jouw dagelijks leven.

Iets voor u?

De cursus ‘PE-ADHD’ is bedoeld voor mensen die de diagnose ADHD hebben gekregen en verder willen onderzoeken wat dit betekend voor henzelf (acceptatieproces) en willen weten of er verdere behandeling nodig is en wat het beste aansluit bij hen. 

Praktisch

  • 4 wekelijkse groepsbijeenkomsten van 2 uur.
  • 4de  bijeenkomst is een bijeenkomst waarvoor je betrokkenen kunt uitnodigen 
  • 8 tot 12 deelnemers

Meer informatie en aanmelden

Er zijn twee manieren:

  • Je bent reeds bij Apanta in behandeling en wordt  door een psycholoog van Apanta doorverwezen naar de groep. Je wordt dan op de wachtlijst geplaatst en voor de eerstvolgende groep uitgenodigd.
  • Je hebt de diagnose ADHD maar je bent niet bij Apanta in behandeling. Je kunt je dan aanmelden via de website van Apanta. Voor de aanmelding heb je een verwijsbrief van de huisarts  nodig en een kopie van het onderzoek naar ADHD. Het is van belang dat je op het aanmeldformulier duidelijk aangeeft dat je je voor deze groep aanmeldt.