Cognitieve Gedragdtherapie

"Leer uw klachten te verminderen en vaardigheden te vergroten"

De cognitieve therapiegroep is bedoeld voor mensen met gedachten en/of overtuigingen die hen weerhouden zich te gedragen zoals ze zich willen gedragen. Cognitieve therapie richt zich op het bewerken van niet-helpende en niet-reële gedachten, waardoor u op een meer functionele en realistische manier tegen gebeurtenissen aan gaat kijken en u op een andere, meer gewenste manier kunt reageren.

Hoe werkt het?

In de cursus wordt aan de hand van een werkboek aandacht besteed aan vijf elementen – het G-schema. Hierin worden de wisselwerking tussen een gebeurtenis en de daarbij behorende gedachten, gevoelens, gedragingen en gevolgen besproken. Ongewenste en niet-helpende gedachten zullen worden bewerkt, waardoor u anders tegen gebeurtenissen aan gaat kijken. Dit wordt bewerkstelligd door het invullen van gedachteschema’s en het oefenen binnen moeilijke situaties in de dagelijkse praktijk.

Wat is het effect?

Doordat u anders leert denken gaat u zich anders voelen en gaat ook uw gedrag veranderen. U gaat bijvoorbeeld moeilijke situaties minder te vermijden, beter voor uzelf op te komen, minder te piekeren en beter te relativeren.

Iets voor u?

De cognitieve therapie groep is geschikt voor u wanneer u zich gespannen of onprettig voelt in de omgang met anderen, veel piekert, perfectionistisch bent en/of het moeilijk vindt om voor uzelf op te komen. 

Praktisch

  • Eens per twee weken 1,5 uur
  • 6-12 deelnemers
  • 8 bijeenkomsten
  • Door 2 therapeuten

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich aanmelden bij Apanta-ggz in Veldhoven via www.apanta-ggz.nl. Voor de aanmelding hebt u een verwijzing van de huisarts nodig, Voordat de begint, hebt u een intakegesprek met uw individuele behandelaar om te onderzoeken of dit een passend behandelaanbod is. Vervolgens hebt u een intakegesprek met een van de groepsbehandelaars. Als u deel kunt nemen wordt u op de wachtlijst geplaatst voor de eerstvolgende groep. De cognitieve therapiegroep start meerdere keren per jaar.