Witte zwanen, zwarte zwanen

Deze groep is bedoeld voor mensen die last hebben van een negatief zelfbeeld. Hiervan is sprake van wanneer je vaak minderwaardige gevoelens hebt, als je je ‘mislukt’ voelt, als je vindt dat je niets voorstelt of er niet bij hoort. Je twijfelt voortdurend aan jezelf en stelt jezelf vragen als ´Doe ik het wel goed?´, ´Neem ik wel de juiste beslissing?´, 'Heb ik mijn collega niet tekort gedaan?’ en ´Zie ik er wel goed uit?´. Ergens heb je een ideaalplaatje in je hoofd en pas als je hieraan voldoet, zul je jezelf oké voelen. Deze gedachtes zijn niet realistisch en hierdoor stel je jezelf steeds teleur. Een negatief zelfbeeld, gesymboliseerd als zwarte zwanen, kan leiden tot diverse klachten zoals bijvoorbeeld onzekerheid, angst en somberheid.

De persoonsgerichte psychotherapie richt zich op de ontwikkeling van de persoon. Niet alleen is er aandacht voor psychische klachten, er is ook aandacht voor eigen mogelijkheden, kwaliteiten en het algehele welzijn. Cliënten ontdekken hoe zij beter hun eigen mogelijkheden kunnen benutten en beperkingen kunnen onderkennen en accepteren. Symptomen, klachten en/of psychische problemen worden met aandacht verkend vanuit jouw levensloop en jouw huidige situatie. Op deze wijze kan je je eigen gevoelens en gedachten leren herkennen, waarderen en accepteren. Je kan jezelf daarbij bewust worden van keuzes die je hebt gemaakt, maakt, en kan gaan maken.

Een groot voordeel van een groepsbehandeling is het contact met lotgenoten, dat door cliënten hoog gewaardeerd wordt. Er is veel erkenning en de onderlinge acceptatie en waardering is sterk.

Wat leer je?

In de module ‘Zwarte Zwanen, Witte Zwanen’ leer je in 12 bijeenkomsten hoe je jezelf positiever kunt waarderen. Dit symboliseren we als witte zwanen. De module heeft als doel om een ontwikkeling op gang te brengen van ‘jezelf voortdurend minder voelen dan anderen’ naar ‘ik mag er zijn zoals ik ben en ik mag trots zijn op wie ik ben.’ In hoeverre je daarin slaagt, is moeilijk van te voren te zeggen. Veel hangt ook af van je eigen inzet en van de mate waarin je je open kunt en durft te stellen voor een andere manier van waarnemen en beleven.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Je leert open staan voor positieve eigenschappen en kwaliteiten.
 • Je wordt geholpen in contact te komen met je eigen positieve ervaringen
 • Je maakt kennis met je ‘innerlijke criticus’ en leert hoe de negatieve invloed daarvan te verminderen.
 • Je leert stilstaan bij en te luisteren naar de eigen wensen en verlangens en leert hoe je deze kunt realiseren zonder knellende schuldgevoelens.
 • Je leert je aandacht beter te richten, zodat ze kunnen blijven bij datgene waarmee ze op een bepaald moment bezig zijn. Je leert open te luisteren naar jezelf en naar anderen, zonder te oordelen.
 • Je krijgt concrete oefengelegenheid om jezelf vanuit een positieve houding te presenteren.

Wat is het effect?

De groep is specifiek gericht op het bevorderen van een betere balans in je zelfbeeld (positief/negatief) en wordt uitgevoerd als aanvulling op jouw behandeling. De bijeenkomsten volgen een vast stramien. Je krijgt ook huiswerkopdrachten mee. Het is belangrijk dat je bereid bent om ook buiten de bijenkomsten tijd in jezelf te investeren.

Praktisch

 • 12 bijeenkomsten:
  • Bijeenkomst 1 t/m 6: inhoudelijke basis
  • Bijeenkomst 7: herhaling bijeenkomst 1 t/m 6
  • Bijeenkomst 8 t/ 12: verdieping
  • Per bijeenkomst staat er een thema centraal
 • Er worden vragenlijsten afgenomen om de eigen bevorderingen te meten en in beeld te brengen
 • 6 tot 8 deelnemers
 • Gegeven door 2 psychologen

Meer informatie en aanmelden

Wanneer je geïnteresseerd bent om deze training in jouw behandeling toe te passen, kun je dit aangeven bij jouw individuele behandelaar. Jouw behandelaar kan samen met jou onderzoeken of dit een passend behandelaanbod is. Vervolgens heb je een intakegesprek met de groepsbehandelaar. Als je deel kunt nemen word je op de wachtlijst geplaatst voor de eerstvolgende training.