De rol van Autisme in uw dagelijks leven - "Ik en autisme"

Psycho-educatiecursus "Ik en autisme"

U hebt onlangs de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) gekregen. Hoewel de diagnose u een aanknopingspunt geeft om aan uw functioneren te werken, is niet altijd meteen duidelijk wat het hebben van ASS in de praktijk betekent. Met de Psycho-educatiecursus ‘Ik en Autisme’ krijgt u een beter beeld van uw stoornis en de invloed ervan op uw eigen persoon.

Hoe werkt het?

In de cursus onderzoekt u samen met uw groepsgenoten wat er in de wetenschap bekend is over ASS. Dit doet u door middel van een werkboek. Aan de hand van oefeningen en opdrachten leert hoe ASS er bij uzelf en bij anderen uitziet. U ontdekt welke verschillen er zijn met mensen zonder Autisme. Maar ook welke verschillen en overeenkomsten er zijn met andere mensen met Autisme. U leert wat de invloed van Autisme is op bijvoorbeeld communiceren, denken, betekenis geven aan prikkels en het verwerken daarvan. We besteden daarbij veel aandacht aan de manier waarop u de wereld waarneemt.

Wat is het effect?

Tijdens de cursus ontwikkelt u een helder zelfbeeld en krijgt u meer inzicht in de invloed van Autisme op uw dagelijks leven.

Iets voor u?

De cursus ‘Ik en autisme’ is bedoeld voor (jong)volwassenen met een gemiddelde tot hoge intelligentie waarbij de diagnose ASS is gesteld. Deze diagnose kan gesteld zijn door Apanta of een andere ggz-instelling. De cursus is niet bedoeld voor mensen bij wie de diagnose ASS (nog) niet is vastgesteld.  

Praktisch

  • 9 groepsbijeenkomsten van 2 uur, telkens met een bepaald thema
  • 1 bijeenkomst waarvoor u betrokkenen kunt uitnodigen 
  • 9 tot 11 deelnemers

Meer informatie en aanmelden

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze of een andere groepstraining, kunt u dit bespreken met uw behandelcoördinator. Samen kunt u bespreken of deze training bij u en uw wensen voor behandeling past. Als u deel gaat nemen hebt u altijd een korte kennismaking met één van de groepstrainers. Zij kunnen uw vragen beantwoorden en informatie over een eventuele wachttijd geven.