Zelfbeeldgroep

Module voor mensen met een negatief zelfbeeld- op basis van cognitieve gedragstherapie
(methode boek Manja de Neef – Negatief Zelfbeeld)

De zelfbeeldgroep is bedoeld voor mensen die last hebben van een negatief zelfbeeld. Hiervan is sprake van wanneer je vaak minderwaardige gevoelens hebt, als je je mislukt voelt, als je vindt dat je niets voor stelt of er niet bij hoort.

Een groot voordeel van een groepsbehandeling is het contact met lotgenoten, dat door cliënten hoog gewaardeerd wordt. Er is veel erkenning en de onderlinge acceptatie en waardering is sterk.

Hoe werkt het?

Het doel van deze groepsbehandeling is dat je jezelf in de nabije toekomst positief zal waarderen, waarmee je autonomie zal groeien en je weerbaarheid zal toenemen. Je werkt toe naar een gezond(er) zelfbeeld: genuanceerd en realistisch.

Er wordt gewerkt met een witboek, waarin je positieve ervaringen, gekoppeld aan eigenschappen, bijhoudt. Je gaat onder andere een positieve lijst aan eigenschappen opstellen en je eindigt de groep met het opstellen van een persoonlijk positief verhaal. In de groep komen verschillende ervaringsgerichte oefeningen aan bod, waarin je zelf leert inzien hoe je positiever en eerlijker naar zichzelf kan kijken. Daarnaast leert je zwakke plekken accepteren zonder dat ze het totale zelfbeeld domineren. Het uiteindelijke doel is dat je kan zeggen ‘ik ben oké’.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Witboek en positieve eigenschappen
 • Positieve lijst met eigenschappen
 • Omgaan met censuur en complimenten ontvangen
 • Het veranderen van gedrag
 • Omgaan met kritiek
 • Hoge eisen en perfectionisme
 • Een positief verhaal schrijven
 • Terugvalpreventie

Wat is het effect?

De training is er op gericht dat je een positiever en eerlijker beeld van jezelf creëert.

Praktisch

 • 8 bijeenkomsten van 1.5 uur
 • Er wordt een vragenlijst afgenomen bij intake en afsluiting
 • 5 tot 8 deelnemers
 • Gegeven door 2 psychologen

Meer informatie en aanmelden

Wanneer je geïnteresseerd bent om deze training in jouw behandeling toe te passen, kun je dit aangeven bij jouw individuele behandelaar. Jouw behandelaar kan samen met jou onderzoeken of dit een passend behandelaanbod is. Vervolgens heb je een intakegesprek met de groepsbehandelaar. Als je deel kunt nemen word je op de wachtlijst geplaatst voor de eerstvolgende training.