Emotieregulatie en nazorg voor mensen met ASS

Voor wie is de training bedoeld?

Je hebt de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) gekregen en mogelijk na het krijgen van de diagnose de cursus ‘ik en autisme’ gevolgd. De groep ‘Emotieregulatie en nazorg voor mensen met Autisme’, is een vervolg op deze psycho-educatie groep. In deze training gaat het om het verder ontwikkelen van vaardigheden en het toewerken naar het afronden van het behandeltraject zodat je met voldoende handvaten en met vertrouwen deze stap kunt zetten.

Hoe werkt het?

In de cursus wordt aan de hand van een werkboek in groepsverband aandacht besteed aan verschillende elementen, namelijk:

  • Emotie regulatie/Stresshantering: Dit doen we aan de hand van het opstellen van een signaleringsplan volgens het stoplichtmodel. Dit helpt om beter zicht te krijgen op het oplopen van spanningen/emoties en hierop eerder in te kunnen grijpen. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij verschillende signalen die je op kunt merken en ook wat je kunt doen om spanningen/emoties af te bouwen.
  • Planning, structuur en plezierige activiteiten: Waar loop je tegenaan met plannen en organiseren? In de groep stellen we een aantal concrete persoonlijke doelen op om mee aan de slag te gaan. Hierbij is het belangrijk ook ruimte te maken voor ontspanning.
  • Zelfbeeld: Hoe kijk je naar jezelf en wat zijn juist je sterke kanten? In de groep gaan we juist de nadruk leggen op je kwaliteiten en deze middels verschillende oefeningen versterken.

Wat is het effect?

In de cursus leer je begrijpen wat de gevolgen van autisme zijn voor jouw dagelijks leven en hoe je hiermee om kunt gaan. Je leert vaardigheden aan om je tekorten, die niet kunnen worden veranderd, te compenseren en de kwaliteiten die je hebt te verbeteren. Je leert je vaardigheden te vergroten op het gebied van omgaan met emoties en stress middels een concreet plan en praktische handvatten welke je ook na afronding van de groep kunt blijven gebruiken. 

Praktisch

De cursus bestaat uit:

  • een intakegesprek
  • 10 wekelijkse groepsbijeenkomsten van 2 uur

Meer informatie en aanmelden

Wanneer je geïnteresseerd bent om deze groepsbehandeling in jouw behandeling toe te passen, kun je dit aangeven bij jouw individuele behandelaar. Jouw behandelaar kan samen met jou onderzoeken of dit een passend behandelaanbod is. Vervolgens heb je een intakegesprek met een groepsbehandelaar, waarna je gelijk in de groep kunt starten.