Interpersoonlijke psychotherapie

De Interpersoonlijke psychotherapiegroep (voorheen 'levensfasegroep') is een psychotherapiegroep voor mannen en vrouwen tussen de 45 en 65 jaar (globaal) die op zoek zijn naar doelen en betekenis in de levensfase waar ze nu zijn aangekomen of worstelen met rolveranderingen in het leven nu. Het werkende leven gaat naar een einde lopen of is zodanig veranderd dat men tegen eigen grenzen aan loopt, in de relatie vraagt men  zich af:  wat is er nog nu de kinderen zijn uitgevlogen en een eigen leven leiden? Er is mogelijk zorg voor ouders (of geweest) die veel van iemand vraagt. Men vraagt zich af; waar sta ik nu en wat wil ik? Wat zijn mijn behoeften en hoe kan en wil ik daar nu in mijn leven invulling  aan geven? Dit kan gepaard gaan met angst en depressieve klachten of burn-out-problematiek.

Het kan zijn dat u altijd hard gewerkt hebt en er alles voor opzij gezet hebt om uw werk goed te kunnen doen. U heeft zich veel ontzegd om dit vol te kunnen houden. U heeft uzelf, maar misschien ook uw omgeving niet gespaard.

Uw relatie blijkt minder goed dan u gedacht heeft. U bent uw werk (bijna) kwijt geraakt. Of als gevolg van lichamelijke of psychische beperkingen kunt u niet meer presteren, wat u wel kon, toen u in uw twintiger of dertiger jaren was.

Iets voor u?

U lijdt bijvoorbeeld aan depressieve klachten, eenzaamheid, onzekerheid of aan slapeloosheid. U bent gewend om anderen te helpen, maar niet gewend om hulp te vragen en hulp toe te laten. Botsingen met andere mensen zitten u steeds meer dwars. U voelt zich onbegrepen en alleen staan. U beseft dat u uw oude leven op uw leeftijd niet meer terug krijgt. U bent stil komen te staan bij uzelf. U realiseert zich dat het nodig is, dat u zich  anders in uw leven gaat opstellen. Maar uw stijl van hoge eisen, perfectionisme en doelgerichtheid maken dat u moeilijk. En u bent niet gewend om uw leven ook sociaal en emotioneel de moeite waard in te vullen.

Hoe werkt het?

De Interpersoonlijke psychotherapiegroep kent geen programma. In de groep worden ervaringen met elkaar uitgewisseld en leert men zich te uiten over hoe men zich voelt en ervaart in het contact met elkaar. Soms is het nodig naar het verleden te kijken en te rouwen over dingen die men gemist heeft of die moeilijk waren in het leven. Het doel is de eigen kracht te hervinden en van daaruit een nieuw toekomstperspectief te krijgen.

Wat is het effect?

In de Interpersoonlijke psychotherapie kunt u met lotgenoten toegroeien naar een andere invulling van uw leven. U krijgt een hernieuwd en positiever perspectief op uw toekomst en de plek van anderen daarin. U leert minder streng, maar toch tevreden over uzelf en anderen te zijn. U leeft er meer naar om gewaardeerd te worden voor de persoon die u bent, dan voor de prestaties die u levert.

Praktisch

  • De groep bestaat uit wekelijkse sessies van 90 minuten.
  • De groep bestaat uit 8 tot 9 deelnemers maximaal.
  • De behandelduur is een tot anderhalf jaar.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij Apanta-ggz via www.apanta-ggz.nl. Voor de aanmelding hebt u een verwijzing van de huisarts nodig, Voordat de groep begint, hebt u een intake-gesprek met uw individuele behandelaar om te onderzoeken of dit een passend behandelaanbod is. Vervolgens hebt u nog een intakegesprek met een van de groepsbehandelaars. Als u deel kunt nemen, kunt u instromen op het moment dat daar ruimte voor is.