Interpersoonlijke psychotherapie

Deze groep kan je helpen wanneer psychische klachten verband houden met problemen in het contact met anderen. Deze interpersoonlijke problemen kunnen je ontregelen en psychische klachten veroorzaken. Veel van deze klachten vinden hun oorsprong in pijnlijke levenservaringen en/of vroege hechtingsrelaties. Het kan gaan om angsten, somberheid, een negatief zelfbeeld, conflicten met anderen of juist het vermijden daarvan. Vaak ontstaat een vicieuze cirkel met als gevolg een (verdere) ondermijning van je zelfvertrouwen en goede relaties met anderen.

Mensen vinden in een groep werken soms spannend of zijn bang om onvoldoende aan zichzelf toe te komen. Onderzoek en ervaring wijzen echter uit dat een groep een duidelijk meerwaarde heeft: je ervaart meer steun en herkenning, meer verschil in feedback, je kan zelf van betekenis zijn voor een ander en een ander,  je leert veel van andere zienswijzen en het is een veilige plek om te oefenen. Met hulp van de groepstherapeuten en de andere groepsleden werk je samen aan vergelijkbare doelen.

Iets voor jou?

Deze groep kan interessant zijn voor jou wanneer je:

 • psychische klachten ervaart zoals angst- of stemmingsklachten die belemmerend zijn;
 • wil snappen waar deze klachten vandaan komen, zodat ze te veranderen zijn;
 • je je kunt voorstellen dat de problemen te maken hebben met terugkerende patronen in relaties, die je misschien al kent of wil ontdekken;
 • je geïnteresseerd bent in jezelf: in hoe je denkt en voelt in relatie tot jezelf en anderen.

In deze-groep werk je actief samen met de groepstherapeuten en de andere groepsleden waardoor vaak ook moeilijke of pijnlijke thema’s en gevoelens aan bod kunnen komen. Om dit aan te kunnen moet je over voldoende draagkracht beschikken en ook een minimaal steunende sociale omgeving hebben waarbinnen je zou kunnen oefenen met nieuw gedrag en nieuwe ervaringen betekenis krijgen.

Hoe werkt het?

Er zijn geen thema’s, beurten of opdrachten uit een werkboek. In de groep bespreek je wat je bezig houdt. Dit kan van alles zijn. Iets wat net gebeurd is buiten de groep, iets wat vroeger gebeurde of iets wat je binnen de groep ervaart. Je praat niet alleen over je problemen, maar ervaart ook je probleem in het contact met elkaar. In de groep leer je om ruimte voor jezelf te maken. Wat je zegt en doet, beïnvloedt anderen en omgekeerd. Hierbij ontstaan gevoelens als opluchting, irritatie of boosheid, verdriet, spanning of genegenheid. Omdat iedereen zijn of haar persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen meebrengt, reageert iedereen op een eigen specifieke wijze op de ander. Zo kun je veel van elkaar leren. Je kunt ontdekken hoe anderen je zien;  welk gevoel je gedrag bij anderen oproept; hoe dit gedrag de mening van anderen over jou beïnvloedt; welke invloed je zelf hebt op je gedrag en zelfbeeld. Op deze manier krijg je inzicht en ervaar je in de groep aan den lijve wat interacties met je doen. Je kijk op jezelf kan hierdoor veranderen, waardoor je jezelf kan toestaan om dingen anders te doen. Wat je leert over je relaties met je groepsgenoten zal gaan doorwerken in je relaties buiten de groep.

Wat is het effect?

 • Gedeelde smart is halve smart: men zit allemaal in hetzelfde schuitje zit ook al zijn de problemen waarvoor men komt vaak verschillend. Wederzijds begrip en (h)erkenning is een belangrijke werkzame factor tot verandering.
 • In een groep kan men dingen van elkaar leren, een voorbeeld voor elkaar zijn en iets betekenen voor anderen. Een therapiegroep kan dan veel bieden door het samenspel van de vele interacties die ontstaan.
 • Het wordt vrij snel zichtbaar hoe iemand met anderen en zijn problemen omgaat. Dat werkt sneller en beter dan dat er alleen over gepraat wordt.
 • Tegelijkertijd is de groep ook een veilige plek om te experimenteren met nieuw sociaal gedrag.
 • Groepsleden zijn doorgaans steunend naar elkaar, en kunnen elkaar goede adviezen en tips geven, die soms meer betekenen dan die van een therapeut.
 • Er is niet één persoon die je dingen van jezelf kan terugspiegelen, maar twee therapeuten en meerdere groepsleden. Hierdoor krijg je veel rijkere en genuanceerder feedback. Ook ben je daardoor minder afhankelijk van de visie van één therapeut
 • Het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat groepstherapie minstens zo effectief is en soms effectiever is dan individuele therapie. De werkzame factoren zijn goed onderzocht en er is veel ervaring in de toepassing daarvan. Toch vinden veel mensen groepstherapie veel spannender dan individuele therapie en dat is heel natuurlijk en begrijpelijk. De groepstherapeuten helpen dan ook om de groep snel een veilige plek te laten worden waar ieder aan eigen therapiedoelen kan toekomen.
 • Een andere zorg die mensen hebben is dat ze te weinig aan zichzelf toekomen. Dat kan een terechte zorg zijn als er veel aan de hand is momenteel in je leven waar je veel zorg en aandacht voor nodig hebt. Als de dagelijkse problemen de overhand hebben, is er misschien te weinig ruimte in jezelf om te werken aan het veranderen van patronen in relaties en de wereld. Dan kan groepstherapie niet geschikt voor je zijn.
 • De groepstherapeuten bespreken in het kennismakingsgesprek met je hoe je aankijkt tegen deze behandelvorm. Het kan zijn dat dan alsnog besloten wordt (nog) niet deel te nemen.

Praktisch

 • De groep bestaat uit wekelijkse sessies van 90 minuten.
 • De groep bestaat uit 8 tot 9 deelnemers maximaal.
 • De behandelduur is een tot anderhalf jaar.

Aanmelden

Je kunt jezelf aanmelden bij Apanta-ggz via www.apanta-ggz.nl. Voor de aanmelding heb je een verwijzing van de huisarts nodig, Voordat de groep begint, heb je een intake-gesprek met je individuele behandelaar om te onderzoeken of dit een passend behandelaanbod is. Vervolgens heb je een intakegesprek met een van de groepsbehandelaars. Als je deel kunt nemen, kun je instromen op het moment dat daar ruimte voor is.